• Nasza konferencja w Senacie „Kryzys trwałości małżeństwa - przyczyny i profilaktyka”.

  dodano: 18.04.2018

  Celem konferencji organizowanej wraz z Komisją Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej było przedstawienie przyczyn rozpadu więzi małżeńskich i rodzinnych, wskazanie metod wspierania małżeństwa w kryzysie oraz różnych form pracy terapeutycznej z małżeństwami i związkami nieformalnymi. Drugim istotnym celem była wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami pracującymi na rzecz trwałości małżeństwa i rodziny oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Inicjatorem spotkania był Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus".

  więcej...

 • XI Spotkanie Oddziałów i Kół ZDR 3+ w Grodzisku Mazowieckim

  dodano: 12.04.2018

  Zapraszamy wszystkich przedstawicieli struktur terenowych oraz osoby zainteresowane włączeniem się w aktywną działalność Związku na XI Spotkanie Oddziałów i Kół w Grodzisku Mazowieckim w sobotę 21 kwietnia.
  W drugiej części spotkania odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków ZDR3+.

  więcej...

 • Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR3+

  dodano: 10.04.2018

  Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Rzeczywistych stowarzyszenia Związek Dużych Rodzin Trzy Plus

  więcej...

 • Zmiany w Statucie ZDR3+

  dodano: 22.03.2018

  Związek nasz w szybkim tempie rozwija się i zmienia. Podejmujemy nowe, coraz większe wyzwania. Przybywa też odpowiedzialności za prowadzone projekty. Mamy nadzieję, że pozytywne skutki tego już są i będą w przyszłości odczuwalne przez wszystkie rodziny wielodzietne. Chcemy, aby nasz Związek był coraz większy i swym zasięgiem obejmował kolejne rejony naszego kraju. Chcemy też słyszeć potrzeby rodzin z całego kraju i czerpać z ich doświadczenia.

  więcej...

 • Karta Dużej Rodziny 2018-2019

  dodano: 28.12.2017

  Z radością informujemy, że po raz drugi wygraliśmy konkurs na pozyskiwanie Partnerów dla programu Karta Dużej Rodziny, realizowanego przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tym razem umowa obejmuje dwa lata, zadanie trwać będzie do końca 2019 r. To dla nas duże wyzwanie i ogromna satysfakcja, że możemy budować i wzmacniać narzędzie, o którego wprowadzenie zabiegaliśmy od początku powstania naszego Związku.

  więcej...

 • VI Zjazd Dużych Rodzin odbędzie się w Szczecinie

  dodano: 06.12.2017

  6 grudnia 2017 r. podpisaliśmy oficjalne Porozumienie z władzami Szczecina w sprawie organizacji VI Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin.
  Spotkanie odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2018 r.

 • Narodowa Debata o Rodzinie - wystąpienie Prezes Joanny Krupskiej

  dodano: 31.10.2017

  Nasza Prezes Joanna Krupska wystąpiła na Narodowej Debacie o Rodzinie 27.09.2017. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poniżej prezentujemy zapis jej przemówienia.

  więcej...

 • Konferencja w Senacie: "Family today - changing values and structures"

  dodano: 19.10.2017

  Zapraszamy na konferencję "Family today - changing values and structures", która odbędzie się w Senacie RP 27.10 (w piątek) o godz. 10. (o godz 9 rejestracja w biurze przepustek)
  Szczególnie gorąco zapraszamy młodych, ponieważ to do nich skierowany jest program konferencji.

  więcej...

 • 14 X - SOK w Czarnym Dunajcu

  dodano: 25.09.2017

  X Spotkanie Oddziałów i Kół w Czarnym Dunajcu sobota, 14 października 2017 r.
  „Duże rodziny siłą!” – pod takim hasłem odbyło się SOK ZDR3+ w Czarnym Dunajcu. Wzięło w nim udział ponad 80 osób, które reprezentowały 22 koła. Najdalszą drogę pokonali członkowie z Gdyni i Gdańska. Koło w Czarnym Dunajcu zgotowało wspaniałe przyjęcie. Podhalańskie rytmy i smaki wspomagały nas w dyskusjach. Wysoką rangę zjazdu podkreśliła obecność gości VIP: Pani Anny Paluch Poseł RP, Pana Krzysztofa Fabera Starosty Powiatu Nowotarskiego oraz przedstawicieli okolicznych gmin i Dyrektorów podhalańskich Oddziałów Banku PKO PB. Dużą korzyścią spotkania była szczerość w wymianie poglądów; konkretna wiedza, którą zyskaliśmy i garść nowych pomysłów na działania kół i oddziałów. Dzięki Oddziałowi Małopolskiemu i Kołu Czarny Dunajec mamy nową perspektywę i radość zaangażowania na rzecz dużych rodzin, bo „Duże rodziny siłą!”. Nie tylko na Podhalu!  więcej...

 • European Youth Workshop and Conference

  dodano: 06.09.2017

  W pażdzierniku ZDR 3+ wraz z Europejską Konfederacją Związków Dużych Rodzin - ELFAC oraz Konfederacją Związków Rodzinnych Zagłębia Karpackiego z Węgier organizuje czterodniowe spotkanie młodych z całej Europy. Wydarzenie jest poświęcone dyskusji i wymianom doświadczeń związanych z przyszłością Rodziny w Europie. W programie międzynarodowa konferencja w Senacie RP oraz warsztaty w grupach. Zapraszamy młodzież w wieku 20-30 lat mówiącą po angielsku. Aplikacje przyjmujemy do 10 września. Wybrane w konkursie osoby będą miały zapewnione noclegi oraz wyżywienie przez cały czas trwania spotkania.

  więcej...