3 czerwca w Urzędzie Miejskim w Starachowicach odbyło się spotkanie dotyczące wprowadzenia miejskiej Karty Dużej Rodziny. Prezydent Miasta Sylwester Kwiecień wraz z przedstawicielami samorządu i członkami Starachowickiego Koła Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” dyskutowali o potrzebie i możliwościach wprowadzenia Karty w Starachowicach.

Obecnie, w Starachowicach jest 891 dzieci wychowujących się w 276 rodzinach wielodzietnych. 

Kolejne spotkania odbędą się z udziałem przedstawicieli Rady Miejskiej oraz członków ZDR3+ i pracowników urzędu. Celem będzie wypracowanie dokładnych założeń do uchwały w sprawie Karty Dużej Rodziny. Po konsultacjach publicznych odbędzie się głosowanie nad uchwałą podczas zaplanowanych na ostatni piątek czerwca obrad Rady Miejskiej.

http://www.starachowice.eu/aktualnosc-1994-karta_duzej_rodziny_w_starachowicach.html