Certyfikacja Samorządów


Związek Dużych Rodzin analizując rozwiązania funkcjonujące w innych krajach UE przygotował program Certyfikacji Samorządów Przyjaznych Rodzinie. W roku 2020 został przeprowadzony pilotaż działania, w którym wzięły udział trzy różne pod względem wielkości gminy: Szczecin - miasto na prawach powiatu, Grodzisk Mazowiecki - gmina wiejsko-miejska i Lubochnia - gmina wiejska. 


W ramach tego działania wdrożyliśmy program w formie pilotażu w trzech wybranych samorządach w Polsce. Przeprowadziliśmy badania oceniające szereg możliwych działań na rzecz rodziny w obszarze m.in. edukacji, współpracy z organizacjami pozarządowymi, zdrowia, bezpieczeństwa. Realizacja tych działań pozwoliła na stworzenie ankiety samorządowej, która ułatwia ocenę obecnych działań podejmowanych w obszarze polityki rodzinnej prowadzonej przez samorząd. 
 
Certyfikacja opiera się na kliku elementach: 

  • przeanalizowanie bieżącej polityki rodzinnej - jeżeli samorząd spełnia kryteria podstawowe (obligatoryjne) oraz rozszerzone (nieobowiązkowe, ale pożądane) otrzyma certyfikat. Jeśli samorząd nie spełnia założeń - otrzyma pakiet szkoleń dla urzędników oraz raport zawierający rekomendacje zmian w obszarze polityki rodzinnej 
  • realizacja szeregu specjalistycznych szkoleń, które pozwolą urzędnikom nabyć wiedzę i kompetencje niezbędne do wdrożenia możliwego standardu usług rozwojowych i planu na osiągnięcie konkretnych i realnych rozwiązań na rzecz rodzin i demografii w danej jednostce samorządowej. Przeszkolenie urzędników dotyczy obszarów: wdrażania standardów dotyczących m.in. partycypacji i współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, prawnymi aspektami tworzenia polityki rodzinnej, sposobów pracy z rodzinami, organizacji wolontariatu rodzinnego, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 
  • ocena dotychczasowych działań samorządu, dokumentów, aktów prawa miejscowego po wdrożeniu efektów szkoleń. Na tym etapie prezentowane są zalecenia dla samorządu z perspektywy organizacji reprezentującej interes rodziców - ZDR. Ocena odbywać się będzie w formie zaprezentowaniu raportu i planu wprowadzenia zmiany polityki rodzinnej - dokument ten może stać się podwaliną do budowania lokalnych strategii rozwoju społecznego. Jako strona społeczna chcemy wesprzeć samorządy w przygotowaniu krótkookresowych strategii rozwoju społecznego, co odpowiednio zabezpieczy ujęcie w nich potrzeb rozwojowych rodzin, w tym rodzin wielodzietnych. 
      

Prowadzenie certyfikacji ma na celu rozpowszechnienie idei podnoszenia jakości stanowionej polityki rodzinnej. Przygotowane raporty - dokumenty o charakterze strategicznym będą miały długofalowe skutki, ale przede wszystkim będą miały także wpływ na zbliżenie pomiędzy instytucjami, urzędnikami i obywatelami. 

 

Przed nami kontynuacja współpracy z pilotażowymi samorządami oraz praca nad wdrożeniem programu w Certyfikacji w pięciu nowych jednostkach Samorządu Terytorialnego. Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” będzie miał możliwość upowszechnienia standardów lokalnych polityk samorządowych i promowania modelowych rozwiązań w tym obszarze, a także propagowania materiałów merytorycznych.   

Aplikacja KDR

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1 procent
Newsletter