• Zmiany w Statucie ZDR 3+

  Następujące zmiany zostały przegłosowane większością podczas Walnego Zgromadzenia Członków ZDR "Trzy Plus", które odbyło się 29.06.2014 r w Grodzisku Mazowieckim.

  dodano: 29.06.2014 więcej

 • Oświadczenie

  Jesteśmy głęboko zaniepokojeni historią pana Daniela Andrzejaka, ojca pięciorga dzieci, któremu po śmierci żony odmówiono przyznania rocznego urlopu ojcowskiego.

  dodano: 07.05.2014 więcej

 • ZDR3+ za zmianami w PIT

  Jesteśmy za utrzymaniem obecnego modelu odliczeń od podatku związanych z wychowywaniem dzieci. Uważamy, że proponowane przez Prezydenta RP zmiany w mechanizmie odliczeń polegające...

  dodano: 26.03.2014 więcej

 • Raport Ordo Iuris

  Polecamy zapoznanie się z raportem Instytutu Ordo Iuris na temat Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej


 • Debata ekspercka w NIK

  ZDR "Trzy Plus" został zaproszony do udziału w panelu eksperckim zorganizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli. Debata dotyczyła oczekiwanych zmian w polityce rodzinnej państwa. NIK zapowiedziała wnikliwą kontrolę wydatków na politykę rodzinną w 2014 r.


 • Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny


  Karta Dużej Rodziny wejdzie w życie. Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" jest inicjatorem wprowadzania jej w Polsce. To także nasz sukces! Cieszymy się! Wiemy, że sama karta nie załatwia sprawy, nie odmieni diametralnie trudów życia rodzin wielodzietnych, ale będzie odrobinę łatwiej, choć trochę taniej. Myślimy z wdzięcznością o zauważeniu grupy rodzin wielodzietnych, ich ukrytego trudu, niedocenianej pracy w domach. Kartę Dużej Rodziny pojmujemy jako życzliwy gest dostrzeżenia i uznania. Pierwszy krok, który uzmysławia, jak wiele jeszcze trzeba zrobić.


 • Powstał Wielkopolski Oddział ZDR 3+

  W październiku powstał Oddział Wielkopolski ZDR "Trzy Plus". Odbyło się walne zebranie, wybrano zarząd i komisję rewizyjną.
 • Samorząd przyjazny rodzinie

  26.06.2014 | W kraju

  23 maja w Szczecinie odbyła się konferencja o polityce prorodzinnej współorganizowana przez ZDR "Trzy Plus". Zachęcamy do zapoznania się z wygłoszonymi referatami.

  więcej... • Wrocław: Strefa Aktywnej Mamy

  30.06.2014 | Informacje z Kół

  Zapraszamy do bezpłatnego udziału w Projekcie Strefa Aktywnej Mamy. Projekt wspiera aktywizację zawodową kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi.

  więcej... • Zjazd Kół ZDR3+ w Piasecznie

  10.05.2014 | Zjazdy Kół ZDR 3+

  W Piasecznie odbył się piąty Zjazd Kół ZDR "Trzy Plus". Przybyło kilkadziesiąt osób z ponad dwudziestu kół z całej Polski. W części otwartej Zjazdu udział wzięli także przedstawiciele MPiPS oraz władz samorządowych.

  więcej... • Grodziskie Dni Rodziny

  08.06.2014 | Informacje z Kół

  W Grodzisku Mazowieckim odbyły się Grodziskie Dni Rodziny współorganizowane przez nasze Koło ZDR3+. Pogoda dopisała, na pikniku bawiło się kilkaset dzieci i rodziców. Zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty psychologiczne dla rodziców.

  więcej...

 • Będzie Karta Dużej Rodziny w Starachowicach?

  04.06.2014 | Informacje z Kół

  3 czerwca w Urzędzie Miejskim w Starachowicach odbyło się spotkanie dotyczące wprowadzenia miejskiej Karty Dużej Rodziny. Prezydent Miasta Sylwester Kwiecień wraz z przedstawicielami samorządu i członkami Starachowickiego Koła Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” dyskutowali o potrzebie i możliwościach wprowadzenia Karty w Starachowicach.

  więcej... • Dziękujemy Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania

  06.06.2014 | Informacje z Kół

  W sobotę, 17 maja w Starachowicach odbyła się konferencja „Zarządzanie finansami w rodzinie”. Organizatorem spotkania było Koło Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” ze Starachowic, a sponsorem wydarzenia Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania z Warszawy. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy!

  więcej... • Joanna Krupska odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

  22.05.2014 | Aktualności ZDR3+

  Prezydent Bronisław Komorowski uhonorował Joannę Krupską Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezes Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" została odznaczona za wybitne zasługi w działalności na rzecz rodzin wielodzietnych.

 • Zniżki na SKM w Trójmieście

  17.02.2014 | W kraju

  Od 1 marca 2014 posiadacze Karty Dużej Rodziny z całej Polski, bez względu na miejsce jej wydania, uzyskali 30% zniżki na bilety Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście.

  więcej...