Instytut Ordo Iuris opracował raport o polityce rodzinnej w Polsce ze wskazaniem pożądanych kierunków zmian. Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" jest partnerem instytucjonalnym raportu. Nasz postulat wprowadzenia bonu opiekuńczo-wychowawczego został jedną z rekomendacji opracowania.

Raport Ordo Iuris w wyczerpujący sposób przedstawia politykę rodzinną w wielu wymiarach. Jest tu bardzo dobrze umotywowana i na wykresach zobrazowana teza o wpływie na dzietność mechanizmów wczesnego wspierania rodzin poprzez umożliwienie im realnego wyboru form opieki nad małym dzieckiem. Argumentacja została zbudowana na przykładach Francji, Estonii, Rosji, Węgier, Ukrainy, Szwecji i jest bardzo przekonująca.
Podniesiona i jasno przedstawiona jest kwestia wartości pracy kobiet pracujących w domu. Autorzy sięgnęli do filozoficznych korzeni dyskryminacji macierzyństwa.
Wyakcentowana została sprawa postulatu, jaki dla nas jest w ostatnim czasie priorytetem: bonu opiekuńczo - wychowawczego jeszcze w wersji skróconej do 3 lub 6go roku życia.