• Stanowisko Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w sprawie rządowego programu „Mama +”.

  dodano: 23.04.2018

  Przed 11 laty Polska prowadziła w odniesieniu do rodzin wyłącznie politykę socjalną. Polityka rodzinna rozpoczęła się w 2007 roku wprowadzeniem ulgi na dzieci i od tego czasu podąża drogą rozwoju poprzez wprowadzanie kolejnych elementów, jak np. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, czy płatne, przedłużone urlopy macierzyńsko-rodzicielskie.

  więcej...

 • W sprawie rodziców noworodka z Białogradu

  dodano: 18.09.2017

  Młodej rodzinie w związku z niezgodą na wykonanie standardowych (dla Szpitala w Białogardzie) zabiegów higienicznych wobec niemowlęcia oraz na podanie mu po urodzeniu witaminy K, w ekspresowym tempie ograniczono sądownie prawa rodzicielskie. Chcemy wyrazić swoje zaniepokojenie brakiem empatii ze strony instytucji państwowych: szpitala i sądu oraz ze strony mediów w stosunku do młodej matki, do kobiety w połogu, zaraz po porodzie i do mężczyzny, który staje się ojcem. Uderza nas brak szacunku dla ich uczuć, brak zrozumienia ich intencji oraz ignorowanie związku między stresem rodziców a zdrowiem noworodka.

  Joanna Krupska,
  Prezes Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus"

 • Stanowisko Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w sprawie programu 500 zł na dziecko

  dodano: 30.11.2015

  Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” z zadowoleniem przyjmuje projekt ustawy zakładający wprowadzenie wsparcia rodzin kwotą 500 zł na dziecko. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw formułowanemu przez Związek postulatowi budowy takiej polityki rodzinnej, która będzie zwiększała samodzielność finansową, a przez to podmiotowość polskich rodzin.

  więcej...

 • Wezwanie do odrzucenia ustawy ratyfikacyjnej

  dodano: 05.09.2014

  Zwracamy się do parlamentarzystów o odrzucenie ustawy ratyfikacyjnej Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet, a do społeczeństwa obywatelskiego o aktywne oddziaływanie na parlamentarzystów w kierunku sprzeciwienia się ratyfikacji.
  Doceniamy konieczność zapobiegania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, kobiet i mężczyzn, ale w Konwencji są zawarte sformułowania, z którymi nie możemy się zgodzić, w polskim społeczeństwie nieakceptowane, mogące niekorzystnie wpływać na trwałość i stabilność rodzin.
  Problematyka przeciwdziałania przemocy domowej jest w Polsce przedmiotem rozbudowanej regulacji ustawowej. Nie istnieją obecnie jakiekolwiek względy prawne czy społeczne, które usprawiedliwiałyby przyjęcie kolejnej, kosztownej regulacji w tej mierze.

  więcej...

 • Większe ulgi podatkowe dla dużych rodzin

  dodano: 30.08.2014

  Związek Dużych Rodzin 3 Plus jako rzecznik interesów rodzin wielodzietnych w Polsce przyjmuje z zadowoleniem zapowiedź Premiera podwyższenia ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko oraz umożliwienia pełnego jej rozliczenia rodzinom, które z racji niskich dochodów nie mogą w obecnym stanie prawnym tego dokonać.

  więcej...

 • Oświadczenie

  dodano: 07.05.2014

  Jesteśmy głęboko zaniepokojeni historią pana Daniela Andrzejaka, ojca pięciorga dzieci, któremu po śmierci żony odmówiono przyznania rocznego urlopu ojcowskiego.

  więcej...

 • Wyrazy poparcia dla Rodziców dzieci z niepełnosprawnością

  dodano: 03.04.2014

  Drodzy Rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Chcemy wyrazić solidarność z Waszym protestem trwającym już dwa tygodnie. Jesteśmy pełni uznania dla Waszej miłości do dzieci pomimo braku wsparcia i zrozumienia. Dajecie nam wszystkim wspaniałe świadectwo odpowiedzialnego, prawdziwego macierzyństwa i ojcostwa, które przyjmuje dzieci takimi jakie są i towarzyszy im w niejednokrotnie trudnej drodze.

  więcej...

 • Stanowisko ZDR3+ odnośnie zmian w odliczeniach w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z wychowywaniem dzieci

  dodano: 26.03.2014

  Jesteśmy za utrzymaniem obecnego modelu odliczeń od podatku związanych z wychowywaniem dzieci. Uważamy, że proponowane przez Prezydenta RP zmiany w mechanizmie odliczeń polegające na wprowadzeniu zamiast odliczenia kwotowego od podatku zwielokrotnionej kwoty wolnej od opodatkowania sprawią, że system stanie się mniej czytelny. Obecny mechanizm ma tymczasem wiele zalet: jest zrozumiały dla podatników, funkcjonuje od wielu lat, nie jest skomplikowany, czytelnie wskazuje wartość efektu finansowego związanego z wychowywanymi dziećmi. Jednocześnie proponowane zmiany nie polepszą sytuacji rodzin najuboższych ani istotnej grupy rodzin wielodzietnych.

  więcej...

 • Opinia w sprawie głosowania rodzinnego

  dodano: 07.02.2014

  Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” stoi na stanowisku, że pomysł tzw. głosowania rodzinnego zasługuje na poparcie.

  więcej...

 • Postulaty na rzecz polityki rodzinnej ZDR "Trzy Plus"

  dodano: 20.06.2013

  Głównymi zasadami polityki rodzinnej powinno być upodmiotowienie materialne rodzin wychowujących dzieci oraz zasada wolnego wyboru. Zasady te są związane z zaufaniem do rodzin, które dokonują racjonalnych wyborów takich wariantów, jakie z ich perspektywy są najlepsze.

  więcej...