6 grudnia 2017 r. podpisaliśmy oficjalne Porozumienie z władzami Szczecina w sprawie organizacji VI Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin. Spotkanie odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2018 r.