Dla mediów


Rzecznik Prasowy: Judyta Kruk, tel.: 732 988 401

Warszawa, 17.06.2021 r.

Informacja prasowa

IX Plenerowy Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin 

Rodzina: Tradycja. Inwestycja. Przyszłość.

25-27.06.2021 r., Warszawa

 

W ostatni weekend czerwca, w Warszawie odbędzie się wielkie święto dla rodziców i ich dzieci. Po raz dziewiąty Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” zaprasza rodziny z całej Polski do wspólnej integracji, wymiany doświadczeń na temat rodzicielstwa i debaty o bieżącej polityce rodzinnej.

Zjazd Dużych Rodzin organizowany przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” to spotkanie pełne radości i pozytywnej energii. To czas, kiedy rodziny mogą się poznać, wymienić się doświadczeniami na temat wychowywania dzieci i podzielić wyzwaniami życia z dużą gromadką. To czas nawiązywania przyjaźni. To czas rozmów o polityce prorodzinnej i rozwiązaniach, jakie wprowadzają dla rodzin poszczególne samorządy.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem „Rodzina: Tradycja. Inwestycja. Przyszłość”. Chcemy podkreślić rolę spuścizny kulturalnej w wychowaniu i rozwoju kolejnych pokoleń. Rodziny zostaną poproszone o przywiezienie ze sobą elementów strojów ludowych, które zaprezentują w trakcie wieczoru pt.: „Małe Ojczyzny”. W sobotni wieczór z kolei odkrywać będziemy „Bezkresne bogactwo historii – Kresy”.

Podczas Zjazdu, który jest jednocześnie początkiem wakacji dla dzieci i młodzieży, dla uczestników organizowane są warsztaty w małych grupach: dyskusje, zajęcia artystyczne oraz wycieczki turystyczne po Warszawie i jej największych muzeach. Obok wielu propozycji zarezerwowana jest też przestrzeń do pracy nad relacjami w rodzinach - w ofercie warsztatowej znajdą się m.in. zajęcia z umiejętności komunikacyjnych i dialogu między mężem i żoną oraz rodzicami i dziećmi.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” zajmuje się od 14 lat analizą polityki i śledzeniem rozwiązań legislacyjnych w kwestiach rodzinno-społeczno-gospodarczych.

- Z entuzjazmem przyjęliśmy zapowiedź szerokiego pakietu nowych rozwiązań w wielu aspektach odpowiadający wprost na najistotniejsze i najbardziej aktualne potrzeby rodzin. Cieszymy się na rysującą się realną szansę realizacji kilku naszych postulatów w sferze mieszkaniowej czy opieki nad dziećmi do lat trzech. Będziemy śledzić propozycje konkretnych rozwiązań legislacyjnych wprowadzających te rozwiązania. Jest niezmiernie istotne, aby w ostatecznych rozwiązaniach prawnych i finansowych zarówno proponowane w Polskim Ładzie udogodnienia i środki zmierzające do wyrównania sytuacji ekonomicznej rodzin, jak i zwiększone obciążenia fiskalne były proporcjonalne do liczby dzieci w rodzinie. Staramy się czuwać nad tym, aby ustawodawcy nie pominęli tej oczywistej dla dużych rodzin rzeczywistości, że w dużej rodzinie koszty utrzymania mnożą się przez liczbę dzieci, a dochody rodziny się przez nią dzielą. Rodzic sześciorga dzieci zarabiający np. 10.000 zł ma do dyspozycji tylko 1.250 zł na osobę. Obciążenia fiskalne takiej rodziny powinny być proporcjonalne do tej kwoty 1.250 zł, a nie 10.000 zł. Konieczne są rozwiązania gwarantujące zachowanie właściwej proporcji - mówi Radosław Waszkiewicz, Prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Między innymi te zagadnienia będą treścią dyskusji podczas eksperckiego panelu społeczno-gospodarczego, który już na stałe wpisał się w program corocznych Zjazdów Dużych Rodzin.

-  Warto zauważyć, że grupa społeczna dużych rodzin nie jest jednolita - tworzą ją zarówno przedsiębiorcy, artyści, pracownicy niższego i wyższego szczebla, rolnicy, pracownicy fizyczni i umysłowi, pracownicy etatowi i samozatrudnieni. Obejmuje także rodziny, których poziom życia, mimo że osiągają relatywnie wysokie dochody, nie jest wysoki ze względu na utrzymywanie licznej rodziny. Koniecznie jest zauważanie ich perspektywy i specyfiki - dodaje Prezes.

Przedstawiciele rządu, biznesu i instytucji regulujących życie polityczne i gospodarcze będą mieli okazję usłyszeć głos dużych rodzin i ich postulaty. Do udziału w panelu społeczno-gospodarczym na Giełdzie Papierów Wartościowych zaproszeni zostali: Marlena Maląg, minister Rodziny i Polityki Społecznej, Łukasz Hardt, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej, Marek Dietl, ekonomista, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Marek Kośny, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”oraz Joanna Krupska, psycholog, założycielka i wieloletnia prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Spotkanie otworzy premier Mateusz Morawiecki. Panel będzie transmitowany online na kanale YouTube i Facebook oraz udostępniony na stronach internetowych: www.3plus.pl i http://zjazd.3plus.pl 

Podczas spotkania na Giełdzie Papierów Wartościowych, zostaną wręczone także statuetki „Firma Przyjazna Dużym Rodzinom 2021” i „Przyjaciel Dużych Rodzin 2021”.

Jednym z elementów sobotniego spotkania jest także rozmowa o przyszłości rodziny z influencerami. Do rozmowy zaproszeni zostali rodzice, którzy wychowują przynajmniej troje dzieci, a zawodowo i prywatnie opowiadają o swoim rodzicielstwie w mediach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie. Będziemy rozmawiać o przyszłości rodziny, perspektywach jej rozwoju, ale zadamy sobie też pytanie o marzenia. Wśród gości – m.in. autorki znane z profili familyfunbymum i ładnebebe.

 

Plan transmisji online - 26 czerwca:

10.00 – relacja z panelu społeczno-gospodarczego

14.00 – relacja z panelu lifestylowego „Duża rodzina w XXI w.” 

 

 

IX Plenerowy Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin organizowany przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Partnerem głównym wydarzenia jest Fundacja KGHM oraz Grupa Eurocash S.A. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest PKN Orlen S.A. Partnerzy: PKO Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja PFR, Giełda Papierów Wartościowych S.A. Partnerzy medialni: Polskie Radio S.A., TVP3 Warszawa, Polska Agencja Prasowa, Katolicka Agencja Informacyjna. 

 

Pierwszy Zjazd Dużych Rodzin odbył się w Grodzisku Mazowieckim, kolejne w Lublinie (2014), Łowiczu (2015), Gnieźnie (2016), Nysie (2017), Szczecinie (2018), Lubartowie (2019), Warszawie (2020). Ze względów sanitarnych IX spotkanie dużych rodzin odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym w Warszawie.

 

——-

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” to stowarzyszenie, które od 2007 roku wpływa na pozytywny obraz dużych rodzin w Polsce i inicjuje działania zmierzające do sprawiedliwego traktowania rodzin wielodzietnych przez polski system prawny. W tym celu przeprowadza badania, przygotowuje raporty i analizy dotyczące potrzeb dużych rodzin w sferze ekonomicznej i społecznej. Współpracuje z ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, samorządami i gminami. W ramach swojej działalności prowadzi także m.in. linię wsparcia dla rodzin wielodzietnych, Akademię Talentów dla zdolnej młodzieży z dużych rodzin, warsztaty dotyczące komunikacji w rodzinie. Od 2017 r. związek obsługuje także rządowy program Karta Dużej Rodziny, m.in. poprzez aktywne pozyskiwanie nowych partnerów. Przyznaje także statuetki dla firm, osób i miast przyjaznych dużym rodzinom. 

Związek zrzesza ok. 7000 rodzin z całej Polski. Jest członkiem Europejskiej Federacji Dużych Rodzin (ELFAC) www.elfac.org.

 

INFORMACJA PRASOWA DO POBRANIA: KLIKNIJ

PLAKAT: KLIKNIJ

INFORMACJA O WARSZTATACH: KLIKNIJ

 

Związek Dużych Rodzin 3 Plus po ogłoszeniu założeń programu Polski Ład z zaciekawieniem  oczekuje na konkretne rozwiązania legislacyjne.

Nie ukrywamy, że z satysfakcją odnotowaliśmy, że zgłaszane od kilku lat przez środowisko rodzin wielodzietnych postulaty zostały uwzględnione w tym projekcie. Od początku naszej działalności stoimy na stanowisku, że wszelkie programy ekonomiczne i społeczne na tyle można nazwać przyszłościowymi i rozwojowymi, na ile zakładają one przeciwdziałanie obecnemu kryzysowi demograficznemu, a w związku z tym zawierają rozwiązania pronatalistyczne. Jeśli nie będzie się uwzględniać tej dalekosiężnej perspektywy, wszelkie korekty rozwiązań ekonomicznych będą jedynie działaniem doraźnym.

W tym kontekście cieszy nas, że Polski Ład przewiduje wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego - 12 tysięcy zł - które rodzice będą mogli wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Rozwiązanie to, w bardzo zbliżonej formie, po raz pierwszy zgłaszaliśmy osiem lat temu w oparciu o doświadczenia innych krajów i wyliczenia naszych ekspertów. To, że znalazło ono uznanie w oczach autorów dokumentu rządowego odbieramy jako pozytywny sygnał otwarcia na potrzeby rodzin.

Z nadzieją patrzymy również na zapisy dotyczące ułatwień w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, będących największą bolączką dużych rodzin. Dotychczasowe programy o ile skierowane były do rodzin, raczej premiowały małżeństwa z maksymalnie dwojgiem dzieci. Po raz pierwszy uwzględnione zostały nasze rozwiązania biorące pod uwagę liczbę dzieci przy konstrukcji preferencji mieszkaniowych. Jeśli w tym kształcie propozycje te zostaną wcielone w życie, jesteśmy przekonani, że w dość szybkim czasie mają szansę przynajmniej częściowo odpowiedzieć na potrzeby mieszkaniowe dużych rodzin. Naszą opinię opieramy na tym, że zaproponowane przez rząd rozwiązania w dużej mierze są odpowiedzią na stanowisko w tej sprawie, które oficjalnie zaprezentowaliśmy w kwietniu ubiegłego roku. Propozycja Bonu Mieszkaniowego podnoszona była zresztą wielokrotnie przez Związek Dużych Rodzin 3 Plus podczas debat ekonomicznych czy dyskusji panelowych choćby w trakcie odbywających się cyklicznie Zjazdów Dużych Rodzin.

Doceniając pronatalistyczne rozwiązania zaproponowanie w Nowym Polskim Ładzie, nie sposób, abyśmy z właściwą sobie wrażliwością na potrzeby rodzin nie zwrócili uwagi, że projekt ten w pewnych obszarach pomimo nastawienia pronatalistycznego (nastawionego na pierwsze i drugie dziecko) pomija specyfikę dużych rodzin. Ufamy, że jest to jeszcze kwestia doprecyzowania zapisów w dalszym procesie prac legislacyjnych tak, aby nie uderzały w dobrze funkcjonujące rodziny wielodzietne. Za wrażliwy punkt uznajemy proponowane zmiany w systemie podatkowym, które zakładają brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych. W sposób oczywisty spowoduje to znaczny wzrost obciążeń osób o wyższych dochodach. Grupa tych osób nie jest jednak jednolita wewnętrznie – obejmuje w szczególności osoby, których poziom życia – mimo, że osiągają relatywnie wysokie dochody – nie jest wysoki ze względu na utrzymywanie licznej rodziny. Dlatego zasadne wydaje się wprowadzenie do systemu mechanizmu, który pozwoliłby na uwzględnienie w obciążeniach sytuacji rodziny (jako całości) oraz jej fiscal capacity. Optymalnym rozwiązaniem byłoby takie zreformowanie systemu podatkowego, które uwzględniałoby  liczbę osób będących w rodzinie podatnika, nie tylko wysokość jego dochodu. Możliwym również rozwiązaniem byłoby podwyższenie ulgi podatkowej na dzieci lub obniżenie podstawy obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej podatnika. W tym drugim rozwiązaniu podstawa byłaby obniżana o kwotę uzależnioną od liczby dzieci pozostających na utrzymaniu w rodzinie, ustalaną jako iloczyn liczby dzieci pozostających na utrzymaniu oraz kwoty wolnej od podatku.

Jest to jedno z możliwych rozwiązań, które proponujemy, aby wpisało się w deklarowany prorodzinny charakter programu Nowy Polski Ład. Wyrażamy tez nadzieję, że jako wiodąca organizacja rodzinna w Polsce będziemy mieli możliwość wsparcia swym doświadczeniem i wiedzą, zespoły pracujące nad konkretnymi projektami ustaw wprowadzających w życie zasady Nowego Polskiego Ładu.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl