Zespół Ekspertów


W 2012 r. powołany został Zespół Ekspertów ZDR "Trzy Plus". W jego skład weszły uznane w świecie naukowym osoby, z których porad i merytorycznego wsparcia Związek skorzystał już wielokrotnie. Zespół Ekspertów uzgadnia oficjalne stanowiska w sprawach ważnych dla ZDR "Trzy Plus", bierze udział w wypracowywaniu postulatów wiodących Związku, formułowaniu programu, ustalaniu hierarchii działań. Eksperci uczestniczą aktywnie w konferencjach organizowanych przez ZDR "Trzy Plus", a także w innych konferencjach w kraju i za granicą.

prof. Marek Kośny

Przewodniczący Zespołu Ekspertów ZDR 3+

Dr hab. Marek Kośny, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W pracy naukowej zajmuje się problematyką opodatkowania rodzin, sytuacji ekonomicznej oraz bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin.

Czytaj więcej

prof. Leszek Bosek

Były Prezes Prokuratorii Genaralnej RP. Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Cywilnego.

Czytaj więcej

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak

Adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2008-2009 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wcześniej była dyrektorem Departamentu Analiz i Prognoz Ekonomicznych w tym samym resorcie.

Czytaj więcej

Zbigniew Derdziuk

W latach 2009-2015 był prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w latach 2007-2009 minister-członek Rady Ministrów w pierwszym rządzie Donalda Tuska.

Czytaj więcej

Paweł Kastory

Współzałożyciel i wieloletni dyrektor generalny agencji reklamowej Corporate Profiles. Po jej połączeniu z DDB Worldwide w 1997 r. został dyrektorem generalnym i prezesem zarządu agencji DDB Warszawa, a w 2000 prezesem grupy DDB Warszawa.

Czytaj więcej

Agnieszka Tombińska

Doktor nauk humanistycznych UJ w zakresie językoznawstwa. Matka 10 dzieci. Żona polskiego dyplomaty Jana Tombińskiego.

Czytaj więcej

Jan Tombiński

Absolwent germanistyki i historii UJ. Od 1990 r. pracuje w dyplomacji. Obecnie ambasador Unii Europejskiej na Ukrainie.

Czytaj więcej

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl