Karta Dużej Rodziny


Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" od zarania swej działalności starał się o wprowadzenie w Polsce Kart Dużej Rodziny.

Początkowo – gdy nie było szans na wprowadzenie Karty ogólnopolskiej – skoncentrowaliśmy nasze działania wokół samorządów. Zainicjowaliśmy cykl konferencji, które popularyzowały ideę lokalnych Kart dla Dużych Rodzin.

Wkrótce pozyskaliśmy pierwsze miasta, które zdecydowały się na taki krok. Wraz z nimi przekonywaliśmy kolejne samorządy do podobnych działań. Pod koniec 2012 roku w całej Polsce było już ponad 100 miast, które – pod różnymi nazwami – wprowadziły swoje Karty. I wtedy udało nam się zainteresować tą ideą ówczesny rząd.

Dla rodzin wielodzietnych Karty są formą ułatwienia życia, pozostawienia w budżetach rodzin nieco większej sumy pieniędzy - co, wobec dużych wydatków związanych z wychowywaniem dzieci, jest szczególnie ważne. Wprawdzie zaoszczędzone sumy nie są wielkie, ale w dużej rodzinie liczy się każdy grosz.

Niezwykle istotną rolą Karty jest przeciwdziałanie wykluczeniu rodzin mających liczne potomstwo przez obniżenie kosztów uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, w życiu sportowym.

Wreszcie niebagatelną rolą jest promocja dużych rodzin poprzez Kartę, która jest uprawnieniem, a nie zasiłkiem. Nie wydaje się jej z powodu ubóstwa rodziny, ale w uznaniu wartości pracy związanej z wychowywaniem kolejnego dziecka. Nie wymaga się przedstawienia zaświadczenia o dochodach, ale informacji, ile dzieci wychowuje się w rodzinie.

Karta Dużej Rodziny

Negocjatorzy Karty Dużej Rodziny

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Pytania i odpowiedzi

Najszybszym sposobem na zgłoszenie swojej firmy do partnerstwa w programie KDR jest kontakt z negocjatorem regionalnym. Namiary na negocjatorów z konkretnych województw można znaleźć tu: Negocjatorzy KDR

Innym sposobem zgłoszenia jest wypełnienie formularza na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/formularz-zgloszenia-kdr

Tak. Nie pobieramy żadnych opłat za przystąpienie i trwanie w programie.

 • Zwiększenie zainteresowania firmą oraz napływ klientów, którzy poszukują punktów oferujących zniżki na KDR. Po zawarciu umowy dane firmy oraz rodzaj udzielanej zniżki są widoczne na mapce partnerów na stronie MRPIPS oraz w aplikacjach na telefony.
 • Po podpisaniu umowy otrzymują Państwo pakiet naklejek "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" oraz możliwość posługiwania się tym znakiem (także w wersji cyfrowej).
 • Uczestnictwo w propagowaniu i wspieraniu polityki rodzinnej oraz współtworzenie pierwszego tego typu ogólnopolskiego programu. Partnerstwo w tym projekcie to świadoma realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wysokość i rodzaj zniżki to dobra wola partnera, przy czym decyzja partnera musi być zatwierdzona przez Departament Rodziny MRPIPS w procesie oceny formalnej i merytorycznej wniosku.

Nie. Ministerstwo w żaden sposób nie partycypuje w refundowaniu zniżki udzielanej przez partnera.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub na okres przynajmniej jednego roku, a każdej ze stron umowy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" wygrał konkurs MRPIPS na obsługę programu KDR w latach 2020-2021. W związku z powyższym umowa na partnerstwo w programie zawierana jest pomiędzy ZDR "Trzy Plus" – realizującym zadanie powierzone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – a danym partnerem. Z ramienia Związku umowy są podpisywane przez negocjatorów regionalnych na mocy otrzymanych upoważnień do wykonywania tej czynności.

W przypadku chęci zmiany wysokości zniżki lub ilości oddziałów gdzie zniżka jest udzielana należy skontaktować się z negocjatorem odpowiedzialnym za dany region lub Biurem KDR.

Biuro KDR pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Kroki milowe

 • 2007 maj

  Postulujemy wprowadzenie Karty Dużej Rodziny w Polsce

  Po zapoznaniu się z rozwiązaniami europejskimi wpisaliśmy powstanie KDR jako jeden z naszych głównych postulatów

 • 2007 paź

  Inicjujemy KDR w samorządach

  Inicjujemy cykl konferencji promujących ideę samorządowych Kart Dużej Rodziny

 • 2008 lut

  Samorządy wprowadzają lokalne Karty Dużej Rodziny

  Pierwsze samorządy wprowadzają lokalne Karty Dużej Rodziny

 • 2010 sie

  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NT. KART DUŻEJ RODZINY

  Pierwsza ogólnopolska konferencja nt. Kart Dużej Rodziny organizowana wraz z Grodziskiem Maz.

 • 2013 cze

  Powstaje Zespół ds. propagowania samorządowych Kart Dużych Rodzin

  Zespół działa przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 • 2013 cze

  Prezydent popiera inicjatywę Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

  Podczas I Zjazdu Dużych Rodzin w Grodzisku Mazowieckim Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział poparcie dla inicjatywy ZDR3+ wprowadzenia w kraju Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

 • 2013 cze

  Ekspert ZDR3+ przedstawia analizę wprowadzenia KDR

  Dr Łukasz Hardt opracował dla ministra pracy Władysława Kosiniak-Kamysza dokument analizujący możliwości wprowadzenia Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

 • 2013 wrz

  Powołanie Zespołu ds. Karty Dużej Rodziny przy MPiPS

  W skład zespołu weszli przedstawiciele: samorządu terytorialnego, Kancelarii Prezydenta oraz ZDR „Trzy Plus”.

 • 2014 maj

  Rada Ministrów przyjmuje rozporządzenie o KDR

  16 czerwca 2014 r. - na mocy rozporządzenia RM - startuje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

 • 2015 sty

  Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

  Wchodzi w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

 • 2017 sty

  ZDR wygrywa konkurs na obsługę KDR

  MPiPS ogłosiło konkurs na obsługę programu KDR

 • 2017 gru

  Pozyskaliśmy 1800 nowych Parterów KDR

  Zorganizowaliśmy ogólnopolską siatkę Negocjatorów KDR, którzy w ciągu roku pozyskali 1800 nowych partnerów

 • 2018 sty

  Ponownie wygrywamy konkurs na obsługę Programu KDR

  Ministerstwo ponownie rozpisało konkurs na obsługę programu KDR na lata 2018-2019

 • 2018 gru

  Pozyskaliśmy ponad 2000 nowych Partnerów KDR

  W roku 2018 podpisaliśmy ponad 2000 nowych umów w programie KDR

 • 2019 sty

  Nowelizacja Ustawy o Karcie Dużej Rodziny

  Rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali co najmniej trójkę dzieci, zyskują uprawnienia do dożywotniego posiadania KDR

 • 2019 wrz

  Pozyskujemy Partnerów KDR 2020-21

  Związek Dużych Rodzin wybrany na operatora Karty Dużej Rodziny w latach 2020-2021.

 • 2019 gru

  Ponad 7000 Parterów KDR

  Dzięki pracy naszych Negocjatorów mamy już ponad 7 tys. Partnerów Karty Dużej Rodziny!

 • 2020 sty

  2189 nowych partnerów

  W 2019 roku nasi Negocjatorzy podpisali 2189 nowych umów w programie KDR

 • 2021 sty

  W 2020 nadal przybywa Parterów KDR

  Pomimo pandemii udało się zawrzeń 1931 nowych umów

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter