Raporty


II Raport linii 3 Plus. Czego naprawdę potrzebuje duża rodzina w Polsce?

21 października 2023 r.

Linia 3Plus to swego rodzaju telefon zaufania dla osób z rodzin wielodzietnych. Na przestrzeni lat mamy okazję obserwować jak zmieniają się potrzeby, oczekiwania, status i świadomość prawna wśród rodzin z 3 lub więcej dzieci. W dużej mierze uzależnione jest to od warunków zewnętrznych (pandemia, wojna na Ukrainie, inflacja, stereotypy społeczne itp.) Stąd wydaje nam się niezwykle interesującym i wartościowym przedstawienie naszych obserwacji i analiz w tym zakresie.

Rodziny wielodzietne – aktualny stan badań i najważniejsze wyzwania

15 listopada 2021 r.

Zespół autorów: Aleksandra Januszewicz, prof. Mariola Bieńko, dr Łukasz Tanaś, de Anna Bebel oraz dr Małgorzata Palus pod okiem prof. Marka Kośnego prześledzili aktualny stanu badań nad rodzinami wielodzietnymi, w szczególności w kontekście Polski. Prowadzona analiza z założenia miała charakter interdyscyplinarny: aby jak najpełniej ukazać badaną problematykę, podjęta została próba opisu rodzin wielodzietnych z perspektywy różnych dyscyplin naukowych – socjologii, psychologii, demografii oraz ekonomii. Uzyskane wyniki potwierdziły słuszność takiego podejścia. Każda z wymienionych dyscyplin w inny sposób postrzega problematykę wielodzietności. I dopiero wieloaspektowa analiza pozwala na stworzenie względnie kompleksowego obrazu badanego zjawiska.

Dobre działania prorodzinne w samorządach

10 listopada 2021 r.

Sprawdź jakie dobre rozwiązania na rzecz rodzin wprowadziły samorządy w Andrespolu, Białymstoku, Chrzanowie, Ełku, Gdyni, Grodzisku Mazowieckim, Kleszczowie, Krakowie, Lęborku, Lubartowie, Lublinie, Nowym Tomyślu, Opolu Lubelskim, Poznaniu, Pruszczu, Serocku, Skierniewicach, Stargardzie, Swarzędzu, Szczecinie, Świdniku, Tomaszowie Mazowieckim, Toruniu, Wadowicach, Wałbrzychu, Wrocławiu, Żarach, Żukowie, Gminie Częstochowa, Gminie Namysłów, Gminie Niedźwiada, Gminie Nysa, Gminie Olesno, Gminie Polkowice, Gminie Trzebnica, Gminie Węgierska Górka, Powiecie Lubartowskim, Powiecie Rawskim i województwie łódzkim.

Raport Linii 3Plus. Wybrana problematyka życia dużych rodzin
 w Polsce

9 października 2021 r.

Raport o problematyce życia dużych rodzin w Polsce na podstawie działalności Linii 3Plus w okresie od 1 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2021 stanowi interdyscyplinarny materiał dotyczący potrzeb rodzin wielodzietnych oraz braków w ich systemowym wsparciu. Pracował nad nim zespół ekspertów Linii 3Plus oraz specjaliści zewnętrzni z zakresu ekonomii, psychologii, socjologii oraz prawa.

Rozwiązania prorodzinne w kształtowaniu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 września 2020 r.

ZDR 3+ publikuje raport, w którym przedstawia problem lokalnej polityki rodzinnej gmin związany z gospodarowaniem śmieciami, w tym z wywozem odpadów. Celem raportu jest zarekomendowanie samorządom realizującym spójną politykę rodzinną rozwiązań, które w sposób realny wpływają na sytuację poszczególnych obywateli, uwzględniając jednocześnie zasadę sprawiedliwego partycypowania w kosztach.

Wielodzietni w Polsce 2016

23 maja 2016 r.

Wybrane zagadnienia z pierwszego ogólnopolskiego badania dużych rodzin zrealizowanego w 2016 r. przez Ipsos Polska

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter