Raporty


15 listopada 2021 r.

Rodziny wielodzietne – aktualny stan badań i najważniejsze wyzwania

Zespół autorów: Aleksandra Januszewicz, prof. Mariola Bieńko, dr Łukasz Tanaś, de Anna Bebel oraz dr Małgorzata Palus pod okiem prof. Marka Kośnego prześledzili aktualny stanu badań nad rodzinami wielodzietnymi, w szczególności w kontekście Polski. Prowadzona analiza z założenia miała charakter interdyscyplinarny: aby jak najpełniej ukazać badaną problematykę, podjęta została próba opisu rodzin wielodzietnych z perspektywy różnych dyscyplin naukowych – socjologii, psychologii, demografii oraz ekonomii. Uzyskane wyniki potwierdziły słuszność takiego podejścia. Każda z wymienionych dyscyplin w inny sposób postrzega problematykę wielodzietności. I dopiero wieloaspektowa analiza pozwala na stworzenie względnie kompleksowego obrazu badanego zjawiska.

10 listopada 2021 r.

Dobre działania prorodzinne w samorządach

Sprawdź jakie dobre rozwiązania na rzecz rodzin wprowadziły samorządy w Andrespolu, Białymstoku, Chrzanowie, Ełku, Gdyni, Grodzisku Mazowieckim, Kleszczowie, Krakowie, Lęborku, Lubartowie, Lublinie, Nowym Tomyślu, Opolu Lubelskim, Poznaniu, Pruszczu, Serocku, Skierniewicach, Stargardzie, Swarzędzu, Szczecinie, Świdniku, Tomaszowie Mazowieckim, Toruniu, Wadowicach, Wałbrzychu, Wrocławiu, Żarach, Żukowie, Gminie Częstochowa, Gminie Namysłów, Gminie Niedźwiada, Gminie Nysa, Gminie Olesno, Gminie Polkowice, Gminie Trzebnica, Gminie Węgierska Górka, Powiecie Lubartowskim, Powiecie Rawskim i województwie łódzkim.

9 października 2021 r.

Raport Linii 3Plus. Wybrana problematyka życia dużych rodzin
 w Polsce

Raport o problematyce życia dużych rodzin w Polsce na podstawie działalności Linii 3Plus w okresie od 1 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2021 stanowi interdyscyplinarny materiał dotyczący potrzeb rodzin wielodzietnych oraz braków w ich systemowym wsparciu. Pracował nad nim zespół ekspertów Linii 3Plus oraz specjaliści zewnętrzni z zakresu ekonomii, psychologii, socjologii oraz prawa.

1 września 2020 r.

Rozwiązania prorodzinne w kształtowaniu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZDR 3+ publikuje raport, w którym przedstawia problem lokalnej polityki rodzinnej gmin związany z gospodarowaniem śmieciami, w tym z wywozem odpadów. Celem raportu jest zarekomendowanie samorządom realizującym spójną politykę rodzinną rozwiązań, które w sposób realny wpływają na sytuację poszczególnych obywateli, uwzględniając jednocześnie zasadę sprawiedliwego partycypowania w kosztach.

23 maja 2016 r.

Wielodzietni w Polsce 2016

Wybrane zagadnienia z pierwszego ogólnopolskiego badania dużych rodzin zrealizowanego w 2016 r. przez Ipsos Polska

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1 procent
Newsletter