Rozwiązania prorodzinne w kształtowaniu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


1 września 2020 r.

ZDR 3+ publikuje raport, w którym przedstawia problem lokalnej polityki rodzinnej gmin związany z gospodarowaniem śmieciami, w tym z wywozem odpadów. Celem raportu jest zarekomendowanie samorządom realizującym spójną politykę rodzinną rozwiązań, które w sposób realny wpływają na sytuację poszczególnych obywateli, uwzględniając jednocześnie zasadę sprawiedliwego partycypowania w kosztach.

Związek Dużych Rodzin “Trzy Plus” (ZDR 3+) od 13 lat obserwuje, diagnozuje i stara się kształtować politykę społeczno-ekonomiczną Polski tak, aby uwzględniała specyfikę funkcjonowania dużych rodzin. Aktywność Związku dotyczy zarówno wymiaru ogólnopolskiego, państwowego, jak i lokalnego, samorządowego. Wymiar lokalny jest równie ważny jak ogólnokrajowy. Jest bliższy codziennym, realnym potrzebom rodzin.

Z raportem można zapoznać się tutaj.

Rekomendowane przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” rozwiązania aktów prawa miejscowego tutaj.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter