Katarzyna Janiszewska

Ekspert Linii3Plus

Psychotraumatolog, pedagog, socjolog.

Jest ogromną zwolenniczką SPOTKAŃ z człowiekiem w atmosferze serdecznej uważności i empatii. Na jednostkę patrzy jako na niepowtarzalne połączenie psychiki, ciała, ducha i intelektu w relacjach z innymi i w otoczeniu. Szczególnie ważną przestrzenią społeczną jest dla niej rodzina.

Jest mamą szóstki dzieci, miała też pod opieką ósemkę w pieczy zastępczej.

Obszary jej zainteresowań zawodowych to: polityka społeczna, zdrowie (profilaktyka uzależnień, integralność osoby, pozytywna neuroplastyczność mózgu) oraz wychowanie i edukacja (zwłaszcza neurodydaktyka i pedagogika Marii Montessori). Obecnie wykonuje zawód psychotraumatologa; prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych i młodzieży w podejściu integratywnym, a także warsztaty dla rodziców i dla kobiet z elementami NVC i arteterapii.

W gabinecie, zarówno podczas sesji jak i autorskich szkoleń, łączy wiedzę zdobytą na studiach, w życiu osobistym oraz w pracy w różnych obszarach pomocowych jako: Doradca Zawodowy w Rejonowych Urzędach Pracy w Warszawie, dyrektorka Rodzinnego Domu Dziecka, Instruktorka Pracowni Umiejętności Społecznych w WTZ dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a także asystentka osób obłożnie chorych i starszych. W pracy zawodowej, na każdym etapie, jej największą pasją było i jest szukanie zasobów ludzi, z którymi pracuję a także wspieranie jednostek, rodzin czy instytucji w znajdowaniu nieoczywistych rozwiązań.

Tworzy i współtworzy kręgi wsparcia. Uważa, że największym kapitałem jaki może otrzymać rodzina to warsztaty z komunikacji w duchu NVC, dlatego właśnie ten obszar pracy jest dla niej najcenniejszy. Wolontaryjnie udziela się w Klubie Mam i założonej przez nią Fundacji dedykowanej rodzinom niepełnym.

Społecznikiem jest od 15 roku życia. Jako instruktorka w harcerstwie - założyła drużynę harcerek, która działa do dnia dzisiejszego:) Brała udział między innymi w pracach nad ustawą o rodzicielstwie zastępczym, tworzeniu nowego zawodu “Asystent rodziny” oraz kampanii społecznej “Relacje, które łączą”, a także w licznych programach telewizyjnych i radiowych zabierając głos na tematy społeczne, głównie dotyczące rodzin i wykluczonych grup społecznych.

Jej zainteresowania to zdrowy styl życia blisko natury - dieta i każdy rodzaj aktywności fizycznej od tańca po wspinaczki górskie, a także sztuka - praktykuje kaligrafię, tworzy biżuterię, poezję, uwielbia muzykować:)

Ukończyła studia magisterskie na UW - w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych na ścieżce Polityka Społeczna - Specjalista d/s Zatrudnienia; podyplomowe Studia nadające Kwalifikacje Pedagogiczne i Uprawnienia Nauczycielskie na UKSW w Warszawie oraz Psychotraumatologię na Collegium Humanum w Warszawie, a także liczne kursy. Obecnie szkoli się w nurcie TSR (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach). Pracuje pod stałą superwizją.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter