Sylwia Skóra

Koordynatorka Działalności Społecznej, negocjatorka KDR

Jedna z pierwszych Koordynatorek Działalności Społecznej. Od początku związana z powstawaniem ZDR3Plus. Założycielka 19 kół w całej Polsce oraz Oddziału Łódzkiego, którego w latach 2014-2019 była Prezesem. Obecnie pełni w nim funkcję Wiceprezesa. Organizuje szkolenia dla liderów oraz rodzin w całej Polsce. Trenerka par ukończyła szkolenie w Intrze

Kobieta o niezwykłej energii, zarażająca pasją działania i pozytywnym podejściem. Od 30 lat jest żoną Mirosława, wspólnie są rodzicami 6 dzieci, co świadczy nie tylko o jej silnym charakterze, ale również zdolności do zarządzania wieloosobową rodziną. Zaangażowana społecznie, inicjatorka wielu akcji na rzecz rodzin (Gminne Karty Dużych Rodzin, Szlachetna Paczka,Marsz dla Życia i Rodziny)  założycielka Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Nasze Dzieci w Rawie Maz.. Radna Miasta Rawa Mazowiecka VI kadencji, Rzecznik Praw Rodziny w Powiecie Rawskim od 2019 roku. Zasiadała w wielu komisjach na szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim. Współinicjatorka i członek Rady Rodziny przy Burmistrzu Miasta Rawa Maz. VII kadencji.

Jedna z pierwszych Koordynatorek  Działań Społecznych w ZDR3Plus. Organizuje szkolenia dla liderów oraz rodzin w całej Polsce.

Aktywnie wspiera różnorodne projekty, które mają na celu podniesienie jakości życia rodzin oraz rozwój lokalnych społeczności. Zaangażowanie w inicjatywy takie jak KDR, czyli Karty Dużych Rodzin, pozwala na dostarczanie konkretnych korzyści i ulg dla rodzin wielodzietnych. Współpraca z samorządami oraz praca przy Certyfikacji Samorządów, mająca na celu tworzenie warunków przyjaznych rodzinom w miastach i gminach, również leży jej bardzo na sercu. Od V Zjazdu w Nysie reżyseruje piątkowy wieczór i z radością wita rodziny, które przyjeżdżają z całej Polski na to wspaniałe święto. Z dużą  charyzmą  prowadzi też Ogólnopolskie  Spotkania Oddziałów i Kół.

Jako koordynatorka regionalna w projekcie Family Spot wspierała 9 kół, które tworzyły miejsca przyjazne rodzinie. Jej zaangażowanie w te  wszystkie inicjatywy pokazuje jak aktywnie wpływa na tworzenie pozytywnych zmian na szeroką skalę. Jej determinacja i oddanie w pracy nad poszczególnymi projektami są inspiracją dla wielu innych osób, które widzą w niej lidera i wzór do naśladowania.

Pasja do przyrody i domowej kuchni są równie wyjątkowe, jak zaangażowanie społeczne.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter