Konferencja o rodzinie na KUL z udziałem przedstawiciela ZDR


29 maja 2021 r.

29 maja w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie odbyła sie konferencja „Kościół - państwo - społeczeństwo obywatelskie w służbie rodzin w Polsce. Inspiracje nauczaniem Stefana kardynała Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II”. Do udziału w konferencji została zaproszona reprezentantka Związku Dużych Rodzin Trzy Plus - Bożena Pietras.

Konferencja składała się z dwóch sesji. Pierwsza pt. "Kościół i nauki teologiczne w służbie rodziny"  skupiała się na teologicznych i pastoralnych rozważaniach, druga dotykała praktyki - „Działania państwa i społeczeństwa obywatelskiego na rzecz rodzin w Polsce”. 

Do udziału w panelu zaproszona została także przedstawicielka Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, koordynatorka działalności społecznej z Lublina - Bożena Pietras. Wraz z nią o praktycznych aspektach wspierania rodzin opowiadał także Przemysław Czarnek, minister Edukacji i Nauki oraz Katarzyna Fus - dyrektor MOPR w Lublinie. 

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podkreślił znaczenie rodziny, zapowiadając jednocześnie stworzenie odrębnej dyscypliny naukowej - nauk o rodzinie. Zaznaczył, że współczesny kryzys rodziny wynika z odejścia od prawdy o rodzinie. Podkreślił także potrzebę promocji rodziny i małżeństwa, tym bardziej że to rodzina powinna wychowywać do obowiązków. 

Bożena Pietras, nasza reprezentantka opowiadała o roli organizacji pozarządowych w procesie wspierania rodzin w Polsce. W swoim wystąpieniu przedstawiła więc Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, jego strukturę oraz wskazała na podejmowane przez Związek działania na rzecz dużych rodzin. 

Przebieg konferencji można prześledzić dzięki nagraniu. Wystąpienie naszej przedstawicielki rozpoczyna się ok. 2:45:00.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter