List Wojewody Mazowieckiego do uczestników Zjazdu Dużych Rodzin


27 czerwca 2021 r.

Warszawa, 26 czerwca 2021 r.

 

Pani Joanna Krupska

Przewodnicząca Rady Krajowej 

Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”

 

Pan Radosław Waszkiewicz

Prezes Zarządu 

Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Bardzo dziękuję za zaproszeni na panel ekonomiczno-społeczny organizowany w ramach Plenerowego IX Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin. Z przykrością muszę poinformować, że z powodu wcześniej zaplanowanych zobowiązań nie będę mógł wziąć w nim udziału. Dlatego też na Państwa ręce składam najszczersze pozdrowienia dla uczestników. 

Pięknym dorobkiem Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” są jego osiągnięcia w inicjowaniu rozwiązań służących poprawie społecznych, prawnych i ekonomicznych warunków funkcjonowania rodzin, a szczególnie rodzin z większą liczbą dzieci.

Jako społeczeństwo wciąż jednak mamy wiele do zrobienia w kwestii wspierania dzietności, a także poprawy jakości życia rodzin wychowujących liczne potomstwo. Dzisiejszy panel jest dobrą okazją do podjęcia refleksji nad polityką na rzecz rodzin w Polsce, w tym nad formułowanymi przez duże rodziny postulatami zmian systemowych, uwzględniających ich potrzeby. Wierzę, że dyskusja ta stanie się początkiem szerszej debaty nad problemami tego środowiska, która zaowocuje przyjęciem oczekiwanych przez nie regulacji. Znamienite nazwiska panelistów, reprezentujących rząd Rzeczypospolitej Polskiej, instytucje administracji i biznesu, są gwarancją wysokiej merytorycznej wartości formułowanych tez i wniosków. 

Organizatorom wydarzenia życzę, aby trud przygotowań po wielokroć został nagrodzony. Dyskutantów i słuchaczy proszę o przyjęcie życzeń satysfakcji z udziału w spotkaniu. Osobom nagrodzonym przesyłam serdeczne gratulacje wraz. Życzeniami pomyślności w kolejnych przedsięwzięciach służących dobru polskiej rodziny.

Z serdecznymi pozdrowieniami 

Konstanty Radziwiłł

 

Skan listu Wojewody Mazowieckiego

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter