IV Szczyt Demograficzny w Budapeszcie


4 października 2021 r.

Pod koniec września odbył się IV Szczyt Demograficzny w Budapeszcie.

Węgierski Szczyt Demograficzny odbywa się co dwa lata, począwszy od 2015 r.

Jego celem - jak piszą organizatorzy - jest zapewnienie decydentom, graczom politycznym, przywódcom religijnym i obywatelskim, podmiotom gospodarczym i medialnym, a także przedstawicielom świata akademickiego platformy do wspólnych przemyśleń, dyskusji na temat stojących przed nami wyzwań i wypracowania propozycji wspólnych rozwiązań.

W tym roku tematem przewodnim szczytu był temat: „Rodzina - klucz zrównoważonego rozwoju“. 

Ze Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" udział w wydarzeniu wzięli Prezes Radosław Waszkiewicz wraz z żoną Agnieszką oraz Irena Jeśmanowicz.

Temat zapewnienia zrównoważonej przyszłości dominuje dziś w dyskursie publicznym, akademickim i politycznym. Zrównoważony postęp, zrównoważony rozwój, zrównoważony wzrost, zrównoważenie środowiskowe - tak wiele określeń i dążeń stało się dominującymi, które bez wątpienia należy zaliczyć do istotnych kwestii przyszłości. Jednak my, chrześcijańscy demokraci, którzy uważamy rodzinę za najważniejszą podstawową komórkę społeczności, wciąż czujemy, że czegoś brakuje, ponieważ w dyskursie na temat zrównoważonego rozwoju niesłusznie mało mówi się o rodzinie i posiadaniu dzieci. Można by powiedzieć, że w głównym nurcie nie podkreśla się w wystarczającym stopniu zrównoważonego rozwoju demograficznego, mimo że trendy demograficzne w zasadniczy sposób determinują naszą przyszłość. 

W świecie zachodnim rodzi się za mało dzieci, społeczeństwo starzeje się, co w dłuższej perspektywie grozi zniknięciem narodów. W walce o zrównoważony rozwój, o naszą planetę, dojdziemy do punktu, w którym nie będzie komu jej chronić. W innych częściach świata, to właśnie gwałtowny, ciągły wzrost populacji stanowi wyzwanie dla systemów opieki i codziennego życia. 

Niestety, wielu obwinia zakładanie rodzin i posiadanie dzieci za nasilenie się wyzwań środowiskowych. Jednak rodzina nie jest problemem, lecz rozwiązaniem. Zrównoważony rozwój naszej planety nie jest zagrożony przez odpowiedzialne rodzenie i wychowywanie dzieci. Zagraża jej natomiast rozrzutny, nieodpowiedzialny styl życia. Istnienie silnych rodzin pomaga zastąpić marnotrawne wygodnictwo świadomym, odpowiedzialnym planowaniem w naszym życiu. Badania pokazują, że rodziny z dziećmi są zaangażowane w ochronę środowiska.

Nagrania z konferencji wraz ze wszystkimi wystąpieniami można obejrzeć na stronie:

https://budapestidemografiaicsucs.hu/en

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter