MdM - zmiany korzystne, ale niewystarczające


11 marca 2015 r.

Rząd przyjął korzystne dla rodzin z dziećmi zmiany w programie dopłat Mieszkanie dla Młodych. Dla rodzin 3+ nie będzie obowiązywał warunek nieposiadania innego mieszkania, nie będzie również limitu wieku dla rodziców (obecnie jest do 35 r.ż). Zwiększono również kwotę dofinansowania z 15% do 30% oraz powiększono dofinansowywany metraż (z 50 m2 do 65 m2). Kolejne ułatwienie zakłada, że do umowy kredytu z kredytobiorcą będzie mogła przystąpić dowolna osoba.

 

Opinia ZDR3+ na temat przyjętych zmian w programie MdM

 

W związku z przyjęciem przez rząd w dniu 3 marca 2015 r. nowych zmian w rządowym programie Mieszkanie dla Młodych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rodzin z dziećmi w tym rodzin z większą liczbą dzieci Związek Dużych Rodzin 3+ przedstawia swoją opinię w tej sprawie.

Należy stwierdzić, że proponowane zmiany zwiększenia dostępności mieszkań dla rodzin z dziećmi, po raz pierwszy od uruchomienia tego programu, zaczynają iść we właściwym kierunku. Wcześniej od stycznia 2014 do września 2014 r. z pomocy Państwa w formie dopłat do kredytu, którymi objęto 9766 umów kredytowych ok 44% z nich przypadało na małżeństwa z dziećmi (w tym 37% małżeństwa z jednym dzieckiem, z dwojgiem dzieci 7%, i ok. 1% (ok 12 rodzin !!!) to rodziny wielodzietne (w Polsce mamy takich rodzin ok 700 tys.) pozostałe 56% to tzw. single. Z powyższych danych wynika, że program preferował i wydaje się, że jeszcze przez jakiś czas będzie preferować brak posiadania dzieci.

Proponowane przez rząd zmiany nie rozwiązują jednak szeregu problemów, z którymi borykają się rodziny z dziećmi a wręcz w niektórych obszarach dalej ograniczają dostępność mieszkań dla rodzin, wykluczając im tym samym możliwość ustabilizowania ich sytuacji życiowej.

Z wielu raportów, analiz i badań (CBOS, EUROSTAT, OECD) wynika, że brak dostępu do taniego mieszkania i dostosowanego do potrzeb i możliwości rodzin z dziećmi jest i było jednym z głównych powodów emigracji ok. 2 mln młodych Polaków za granice w ostatnich latach. Niewydolność krajowego systemu budownictwa mieszkaniowego w zakresie oferowania tanich mieszkań w połączeniu z trudno dostępnym w ostatnim czasie kredytem powoduje, że coraz więcej młodych rodzin rozważa emigrację zarobkową.

Wydaje się, że pewnym rozwiązaniem zwiększającym dostępność mieszkań byłoby wprowadzenie do rządowego programu poniższych rozwiązań:

1. Otwarcie programu na rynek wtórny, na którym mieszkania są z reguły o 10-15% tańsze.

Duży odsetek rodzin z dziećmi nie stać na zakup mieszkań z rynku pierwotnego. Decyduje o tym kilka czynników głównie ekonomicznych, do których zalicza się brak odpowiednich oszczędności, mieszkania z rynku pierwotnego są droższe, trzeba je wyposażyć - wykończyć odpowiednio i wreszcie trzeba mieć dużo czasu, aby je urządzić.

 

2. Zlikwidowanie średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub istotne obniżenie go tak, aby wyliczana cena za 1m2 nie była barierą finansową w zakupie mieszkania przez rodziny z dziećmi.

W dotychczasowej formule wyliczany wskaźnik ustala limit cenowy nie do spełnienia przez wiele rodzin. Jego konsekwencją jest także sytuacja, w której firmy deweloperskie budujące mieszkania kalkulują swoją ofertę podnosząc swoje ceny za m2 do wysokości ustalonego przez wskaźnik poziomu cenowego. Efekt końcowy to ustalenie ceny za m2 mieszkania na poziomie znacznie wyższym niż mógłby być w rzeczywistości.

 

3. Wprowadzenia zasady, że wysokość dopłat do powierzchni mieszkania, domu jednorodzinnego uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci.

W tym przypadku wydaje się, że na każde dziecko powinno przypadać do 15m2. Każde dziecko w rodzinie powinno mieć zapewnione odpowiednie warunki rozwojowe. 


----------------

Do zobaczenia: opis zmian w programie MdM na stronie Ministerstawa Infrastruktury i Rozwoju


 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter