Gniezno - spotkanie Forum Samorządowego na Rzecz Dużych Rodzin


9 listopada 2016 r.

9 listopada 2016 r. Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz był gospodarzem forum samorządowego, którego tematem była: Polityka rodzinna z perspektywy polityki państwa oraz samorządów terytorialnych. Gośćmi spotkania byli Bartosz Marczuk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej oraz Joanna Krupska – Prezes Związku Dużych Rodzin 3 Plus.

Spotkanie było okazją do podsumowania IV Zjazdu Dużych Rodzin, jaki odbył się w Gnieźnie w dniach 18-20 czerwca 2016 r. Zarówno organizatorzy jak i rodziny wielodzietne podkreślali, jak ważną rolę odgrywają takie spotkania dla samych rodzin, które nie czują się osamotnione w życiu pełnym trosk i wyzwań. Była to okazja dla społeczności lokalnej do udziału w licznych atrakcjach, koncertach, panelach dyskusyjnych oraz warsztatach zorganizowanych dla rodzin. Dla Gniezna duże przedsięwzięcie wpisujące się w rocznicę chrztu Polski stanowiło promocję Gniezna, okazję do bliższego poznania kolebki polskiej rodziny. Prezydent Gniezna skierował podziękowania za współpracę przy organizacji Zjazdu sponsorom. Szczególne podziękowania otrzymała Kamilla Węcka-Nijak – Prezes Gnieźnieńskiego Koła Związku Dużych Rodzin 3 Plus, która za działania na rzecz rodzin w Gnieźnie została uhonorowana przez Prezydenta Tomasza Budasza Medalem Koronacyjnym. Prezydent Gniezna podkreślił, że wsparcie dla rozwoju rodzin jest ważnym zadaniem lokalnym gmin. Wspierając rodziny wielodzietne w pokrywaniu kosztów transportu, opłat za śmieci, dostępu do kultury, gmina inwestuje w przyszłych podatników. Taka inwestycja w sposób wymierny zasili przyszły budżet.

W trakcie forum Minister Bartosz Marczuk przedstawił ocenę funkcjonowania Programu 500+ z perspektywy polityki państwa. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki wydatkowane od kwietnia br. w wysokości 11,3 mld zł w większości zostały wydane z pożytkiem dla dzieci. Jak wynika z badań Ministerstwa głównym celem  jest edukacja, zakup żywności i wspólne wycieczki. Przedstawiciele samorządów potwierdzają że w gminach nie odnotowano wzrostu sprzedaży alkoholu, a w niektórych nawet spadek.Na wysypiskach śmieci, również w Gnieźnie, zauważa się stare łóżka i inne meble wskazujące, że w rodzinach dokonano zakupu nowego wyposażenia mieszkań. Wzrosła też sprzedaż sprzętu elektronicznego Minister Marczuk wyjaśnił, że w całej Polsce do końca października było wydanychzaledwie ok. 750 decyzji zamiany finansowego świadczenia 500 + na świadczenie rzeczowe z obawy o niewłaściwe wykorzystanie. To jest jednak margines biorąc pod uwagę, że złożono około 2,8 mln wniosków, a świadczenie otrzymuje 3,8 mln dzieci.Rodziny program 500+ oceniły bardzo pozytywnie, choć przy okazji forum zgłosiły Ministrowi propozycję jego poszerzeniana dzieci starsze niż 18 letnie, które generują wyższe koszty dla rodzin niż dzieci młodsze.

W trakcie spotkania omawiano również temat pracy z rodziną dysfunkcyjnąi funkcje asystenta rodziny. Asystent rodziny, to nowy zawób, wykonuje go osoba czasowo wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Działania asystenta rodziny często służą do usamodzielnienia rodziny dysfunkcyjnej w celu pozostawienia dzieci w rodzinie zapewniającej im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój. W Gnieźnie swoje zadania realizuje 5 asystentów rodziny.   Z dyskusji przedstawicieli samorządów gmin wynika, że nie wszystkie gminy realizują to zadanie.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter