Walne Zebranie ZDR "Trzy Plus"


15 czerwca 2017 r.

30 czerwca 2017, w piątek, o godz.15.00 w Warszawie, ul Żytnia 13/13 odbędzie się Walne Zebranie Członków Rzeczywistych Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Serdecznie zapraszamy!

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” zwołuje

Walne Zebranie Członków Rzeczywistych
Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”

 

30 czerwca 2017, w piątek, o godz.15.00
w Warszawie, ul Żytnia 13/13

 

Porządek Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie roczne merytoryczne i finansowe - z działalności za rok 2016.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności za rok 2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZDR „Trzy +”.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter