European Youth Workshop and Conference


6 września 2017 r.

W pażdzierniku ZDR 3+ wraz z Europejską Konfederacją Związków Dużych Rodzin - ELFAC oraz Konfederacją Związków Rodzinnych Zagłębia Karpackiego z Węgier organizuje czterodniowe spotkanie młodych z całej Europy. Wydarzenie jest poświęcone dyskusji i wymianom doświadczeń związanych z przyszłością Rodziny w Europie. W programie międzynarodowa konferencja w Senacie RP oraz warsztaty w grupach. Zapraszamy młodzież w wieku 20-30 lat mówiącą po angielsku. Aplikacje przyjmujemy do 10 września. Wybrane w konkursie osoby będą miały zapewnione noclegi oraz wyżywienie przez cały czas trwania spotkania.

Warsaw European Youth Workshop and Conference 2017 – Spotkanie młodych z całej Europy poświęcone dyskusji i wymianom doświadczeń związanych z przyszłością Rodziny w Europie.

Cele organizacji EYW w Warszawie:

  • Kontynuacja integracji międzynarodowego środowiska młodzieży związanego z problematyką oraz polityką rodzinną.
  • Udostępnienie głosu młodemu pokoleniu w tej sprawie.
  • Promocja wartości rodzinnych oraz polityki rodzinnej.
  • Promocja Polski oraz polskiej polityki rodzinnej zagranicą.

Termin: 26-29 października. Czas trwania – 4 dni. Ilość uczestników – 30 - 50 z ok. 14 krajów europejskich.

Plan spotkania:

  • Konferencja w parlamencie.
  • Czas warsztatowy – praca w grupach nad przydzielonymi tematami.
  • Czas na integrację, zwiedzanie miasta.

 

Do tej pory odbyły się trzy spotkania EYW:
- Budapeszt 2016 – “Znaczenie rodziny”
- Bruksela 2016 – “Rodziny skarbem przyszłością krajów w Europie”
- Budapeszt 2017 – “Zmieniające się role w rodzinie”

 

Temat Warsaw EYW 2017 - “Moda na rodzinę”

Mamy na myśli szeroko pojęty aspekt kulturowy, obyczajowy, próbę odpowiedzi na pytanie dlaczego młodzi w Europie decydują się na zakładanie rodziny tak późno i najczęściej na jedno dziecko. Planujemy nawiązać do wniosków z poprzednich EYW i zastanowić się nad tym jak sektory państwowy, prywatny I NGO mogą wpływać na to by wytworzyć modę, która byłaby korzystniejsza dla rodziny i demografii w Europie.
Chcemy również poruszyć kweslę emerytur – to nasze pokolenie będzie przejmowało w przyszłości ciężar decyzji podejmowanych przez współczesne europejskie rządy.

 

Dodatkowych informacji udziela Łukasz Krupski lukasz.krupski@3plus.pl

Poniżej jest dostępny opis po angielsku wraz z procedurą aplikowania o miejsce na Warsaw European Youth Workshop and Conference 2017. Termin składania wniosków - 10 września 2017 r.

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter