Spotkanie międzynarodowej federacji FEFAF


7 października 2022 r.

W piątek, 7 października 2022 r., odbyło się kolejne spotkanie międzynarodowej federacji FEFAF.

FEFAF to organizacja, której głównym przesłaniem jest uznanie pracy wykonywanej w domu przy dzieciach i osobach wymagających stałej opieki za wartościową i przeliczalną na konkretną wartość pieniężną.
ZDR 3+ jest członkiem FEFAF i nasze reprezentantki wzięły udział w spotkaniu i Walnym Zgromadzeniu federacji.


Opieka nad dziećmi, gotowanie, sprzątanie, pranie, wszelkie prace wykonywane w domu są pracami nieodpłatnymi, dla ekonomii niewidzialnymi. A jednak Główny Urząd Statystyczny przeprowadza badania, z których wynika, że kobiety i mężczyźni codziennie przeznaczają na wykonywanie obowiązków domowych kilka ładnych godzin. Tę pracę wykonują nieodpłatnie.

Badania tych zagadnień rozpoczęły się równolegle z powstawaniem naszego Związku Dużych Rodzin. To temat szczególnie nas zajmujący.

Prof Ilona Błaszczak-Przybycińska początkowo opublikowała pracę jak mierzyć wartość pracy domowej – trudne i nie przez wszystkich akceptowane zagadnienie. Następnie wielokrotnie opracowywała wyliczenia dla kolejnych lat.

W 2006 roku Instytut Spraw Obywatelskich przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród polskich małżeństw, które odpowiadały na pytanie: "Czy słuszne byłoby płacenie z budżetu państwa za pracę w domu".
51,5 procent kobiet i 56,3 procent mężczyzn odpowiedziało, że tak.

Tegoroczne podliczenia są uderzające: w rodzinach z dzieckiem poniżej 3. roku życia wartość pracy domowej matek jest szacowana miesięcznie na 5 809 złotych, ojców na 4 309 złotych. Największą jej część stanowi opieka nad dziećmi, za którą gdyby mama otrzymywała wynagrodzenie, musiałaby dostać 4 329 złotych.

A jak by to wyglądało przy piątce dzieci?

Tymi zagadnieniami zajmuje się Europejska Federacja Rodziców i Opiekunów - FEFAF.

To temat bardzo istotny również - a może zwłaszcza - dla rodzin wielodzietnych.

W Polsce z inicjatywy ZDR3+ miały miejsce 3 spotkania międzynarodowe Federacji Rodziców i Opiekunów. Ostatnie miało miejsce w 2018,  połączone z seminarium w Sejmie "Praca w domu: jak ją docenić i wycenić"

FEFAF jest federacją działającą od 1983 roku reprezentującą problemy osób zajmujących się wychowaniem dzieci, opieką nad osobami zależnymi. Sytuacja demograficzna potęguje te wyzwania. Poszerzenie Unii Europejskiej wniosło nowe spojrzenia na zagadnienia pracy zawodowej i obowiązków domowych. Szeroko dyskutowany jest temat łączenia pracy zawodowej i obowiązków domowych. 

Więcej o organizacji FEFAF: https://www.fefaf.be/

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter