XIX Spotkanie Oddziałów i Kół – przestrzeń spotkania i poznania


15 października 2022 r.

Spotkania budują relacje i porozumienia. Są okazją usłyszenia o potrzebach innych osób i środowisk, dostrzeżenia wagi ich spraw. Oferują szansę poznania perspektywy innej niż własna, spojrzenia oczami innych. Dlatego sprzyjają otwarciu się na inne niż przewidywalne, znane sobie opinie czy rozwiązania.

Takie było jesienne XIX Spotkanie Oddziałów i Kół Związku Dużych Rodzin Trzy Plus w Częstochowie, w dniu 15 października 2022 r., w Hotelu Arche. Zetknięcie się z nowym, jak i już znanym. Przestrzeń, by rozmawiać, debatować, ale też, by ucieszyć się sobą i innymi, a także podnosić swoje kompetencje. To ogólnopolskie spotkanie o charakterze szkoleniowo-integracyjnym dla liderów społecznych zgromadziło blisko 60 osób z całej Polski. Gospodarzem było gościnne częstochowskie Koło ZDR3Plus. Spotkali się na nim reprezentanci 25 kół z miejscowości:

Chrzanów, Czarny Dunajec, Czerwonak, Częstochowa, Grodzisk Mazowiecki, Józefów, Legnica, Lesznowola, Lublin, Lubochnia, Łomianki, Michałowice, Komorów, Poznań, Praszka, Pruszków, Tarnów, Trzebnica, Wadowice, Warszawa, Warszawa Białołęka, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Węgierska Górka, Wrocław.

Na część otwartą przybyli Goście: przedstawiciele władz samorządowych i prezesi lokalnych organizacji, działających w obszarze rodziny. Karol Grabiec (dyrektor zarządzający ZDR3+) nakreślił aktualny stan prac i realizowanych projektów Związku. Grzegorz Nienartowicz podjął zagadnienie wolontariatu – z uwzględnieniem definicji, praktyki i zarządzania tym cennym zasobem.

Tematyką tego SOKu było wzmacnianie działań organizacji społecznych, które na co dzień wspierają rodziny. W tym temacie Wincenty Pipka (szef komunikacji ZDR3+) poprowadził debatę z udziałem Agnieszki Grabińskiej (naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Częstochowa) Lidii Zeller (prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”), Moniki Pohoreckiej (radnej Miasta Częstochowa), Pawła Bilskiego (prezesa Fundacji „Oczami Brata”) oraz Karoliny Appelt (psycholog, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicząca Koła Czerwonak).

Inspiracją jak zawsze były dobre praktyki – przewodniczący kół Barbara Wawak (Wadowice) i Michał Żyliński (Grodzisk Mazowiecki) opowiedzieli o dotychczasowych i aktualnych działaniach swoich kół.

Kartę Dużej Rodziny wpływającą na codzienność i budżet dużych rodzin, narzędzie społecznej odpowiedzialności biznesu, a zarazem ważny projekt Związku omówiły Monika Kolarzyk (negocjator KDR w woj. śląskim) oraz Iwona Nowak-Olszówka (koordyantor KDR w woj. małopolskim i negocjator ds. partnerów strategicznych KDR).

Ważną częścią SOKu były warsztaty podnoszące kompetencje liderów społecznych. Szkoliliśmy się w trzech obszarach: 1. Działania PR i kreowanie wizerunku organizacji społecznej; 2. Komunikacja zewnętrzna organizacji społecznej i rzecznictwo 3. Fundraising i finansowanie działań ngo.

Zaprosiliśmy także na to wydarzenie media, z którymi rozmawialiśmy o polityce rodzinnej na różnych poziomach samorządów; o specyfice dużych rodzin, o pielęgnowaniu więzi rodzinnych; o podnoszeniu kompetencji rodzicielskich; a także o Karcie Dużej Rodziny jako narzędziu wpływającym na codzienność rodzin.

Wszystkim Gościom i Uczestnikom XIX SOK-u oraz tym, którzy i przyczynili się do jego organizacji – bardzo dziękujemy!

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter