Relizujemy mobilności w ramach Programu Erasmus+


22 maja 2023 r.

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus w ramach Programu Erasmus+ realizuje projekt "Europejska współpraca na rzecz dużych rodzin". Jest to pierwszy realizowany przez nas projekt, w obszarze Edukacji Dorosłych, którego celem jest m.in. promowanie włączającego podejścia do działań w zakresie mobilności i współpracy międzynarodowej.

Projekt składa się z dwóch typów aktywności, skierowanych do pracowników i współpracowników (w tym wolontariuszy) ZDR Trzy Plus.

Pierwszym z nich są indywidualne wizyty job-shadowing naszych pracowników, realizowane z partnerską organizacją zrzeszającą duże rodziny we Włoszech Associazione Nazionale Famiglie Numerose ANFN.

Drugą zaplanowaną mobilnością jest udział w 10-dniowym kursie języka angielskiego, zaplanowanym z myślą o podnoszeniu kompetencji językowych osób zajmujących się edukacją dorosłych. Ta aktywność będzie realizowana w grupach międzynarodowych, na terenie Włoch, pod koniec sierpnia 2023.

Do udziału w rekrutacji na to szkolenie zapraszamy pracowników i współpracowników ZDR, którzy zamieszkują na terenie Polski i prowadzą zajęcia edukacyjne dla osób dorosłych (również nieodpłatnie).

Rekrutacja trwała od 30 maja do 7 czerwca 2023 roku.

Wyniki rekrutacji zostaną przekazane osobom biorącym w niej udział po 12 czerwca 2023 roku.


Głównymi kryteriami wyboru uczestników będą:

- staż pracy/współpracy minimum 1 rok – 0-10 pkt
- znajomość języka angielskiego (nie przewidujemy nauki od zera) – 0-10 pkt

- zaangażowanie w pracę ZDR – 0-10 pkt

- zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji i zdobyciem nowym umiejętności – 0-10 pkt

- uzasadniony udział w projekcie – 0-10 pkt

Decyzję dotyczącą udziału będzie podejmować Zarząd stowarzyszenia.

Mamy nadzieję, że powyższe działania zainaugurują naszą długoletnią współpracę w Programie Erasmus+, co pozwoli nam na wzmocnienie działalności międzynarodowej i szersze wykorzystanie funduszy europejskich z korzyścią dla naszych Kół i Oddziałów terenowych.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter