Rodzina szansą dla klimatu - międzypokoleniowa debata na temat ekologii


12 lipca 2023 r.

Jeszcze nigdy chyba problem rzetelnej wiedzy na temat ekologii nie był tak naglący, jak obecnie – to bodaj główny wniosek z panelu ekologicznego, który odbył się w ramach XI Zjazdu Dużych Rodzin 3Plus w Grodzisku Mazowieckim.

Podczas panelu można było przekonać się jak wiele lęków generuje w młodym pokoleniu przekaz dnia codziennego, z którego wyłania się obraz zagłady Ziemi spowodowanej globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi. Prowadząca panel Maja Jeśmanowicz – lider „Młodych na Plus” i członek Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP, pytała wprost w imieniu tzw. pokolenia Z, co można zrobić aby bezpiecznie patrzeć w przyszłość. Przyznawała przy tym, że dzisiejsza młodzież jest przerażona słuchając apokaliptycznych wizji dotyczących losów człowieka.

Na jej pytania starali się odpowiadać znakomici goście:

Kamil Wyszkowski - Dyrektor Generalny UN Global Compact w Polsce, 

Michał Kot  - Dyrektor Instytutu Pokolenia, 

Dorota Bojemska  - Przewodnicząca Rady Rodziny przy MRiPS, 

Małgorzata Zawilska - Rospędek - autorka bloga "Inżynier w Zielonych Okularach”

Uspokajającym przekazem z całą pewnością było kategoryczne stwierdzenie wyrażane przez wszystkich ekspertów, że rodzina nie jest zagrożeniem dla klimatu. W obliczu powielanych w młodym pokoleniu przekonań, że ograniczenie dzietności może być antidotum na zagrożenia ekologiczne, jest to bardzo istotny wniosek. Uczestnicy panelu nie pozostawili też publiczności bez konkretnych rozwiązań i podpowiedzi jak powinniśmy postępować, aby odpowiedzialnie korzystać z dóbr natury.

Bardzo ciekawe i odkrywcze były wyniki badań przedstawione Michała Kota, z których wynika, że rodziny wielodzietne są zdecydowanie proekologiczne: zużywają mniej prądu, gazu, wody, ogrzewania w przeliczeniu na jedną osobę, emitują mniej szkodliwych substancji, generują mniej odpadów itp. Wynika to z wielu przyczyn, ale bezdyskusyjnie stawia to duże rodziny w bardzo dobry świetle, jeśli chodzi o dbałość o środowisko.

Maja Jeśmanowicz, podsumowując panel, powtórzyła za panelistami, że na sprawy ekologiczne należy patrzeć holistycznie - pod kątem wyborów konsumenckich, w tym destynacji wakacyjnych, zabawek i wyżywienia. Rozwiązaniem kryzysu klimatycznego nie jest więc decyzja o nie posiadaniu potomstwa, ale życie z zgodzie z zasadami zrównoważonej konsumpcji. 

 

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter