Realizujemy program Erasmus+


21 września 2023 r.

Pierwsza mobilność w ramach pozyskanych funduszy z programu Erasmus+ za nami!

W sierpniu, grupa 20 uczestników wyjechała do Włoch na dwutygodniowy kurs języka angielskiego. Głównym założeniem wyjazdu był wzrost kompetencji porozumiewania się w języku obcym, ale także wymiana doświadczeń w obszarze międzynarodowym i zwiększenie wiedzy na temat różnorodnych działań prorodzinnych realizowanych na terenie Unii Europejskiej.

Kurs trwał przez 5 godzin dziennie - 3 godziny poranne odbywały w 4 małych grupach dobranych poziomami i realizowały kurs z zakresu General English. Po południu realizowane były 2-godzinne zajęcia warsztatowe, podczas których poruszaliśmy ważne tematy z zakresu polityki rodzinnej. W tej części pojawiły się tematy związane z Unią Europejską, agendą ONZ, różnorodnością kulturową, działalnością ELFAC i innych podmiotów europejskich.

Szczególnie ciekawe były dyskusje z zagranicznymi uczestnikami kursu dotyczące różnic pomiędzy naszymi krajami i różnorodnych doświadczeń kulturowych. Część dyskusyjną każdorazowo porzedzała prezentacja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematykę danego dnia. 

Poniżej zamieszczamy przykładowe prezentacje z tematami, które były dyskutowane podczas zajęć.

Na koniec kursu każdy z uczestników dostał imienny certyfikat wskazujący na poziom znajomości języka angielskiego na danym etapie. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni i z wielkim zapałem do dalszej nauki!

Na szersze omówienie programu i prezentację rezultatów z mobilności zapraszamy podczas najbliższego Spotkania Kół i Oddziałów w Warszawie.

EUROPEAN DEMOGRAPHY 2023 .pdf

European Union 2023.pdf

FAMILY POLICIES IN EUROPE 2023.pdf

United Nations 2030.pdf

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter