Wniosek MAMA 4+ do pobrania


22 lutego 2019 r.

Aby otrzymywać emeryturę MAMA 4+ już od marca, wniosek o to świadczenie należy złożyć najpóźniej w dniu 1 marca 2019 r. Przygotowaliśmy dla Was propozycje wniosków, jakie należy pobrać i wypełnić w celu naliczenia emerytury od 1 marca 2019 r.

W dniu 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Zgodnie z jej przepisami o świadczenie może wystąpić do ZUS/KRUS mama (w wyjątkowych przypadkach także tata), która wychowała co najmniej czworo dzieci i nie ma swoich dochodów lub ma prawo do emerytury niższej niż minimalna. Aby otrzymywać świadczenie już od marca, wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu 1 marca 2019 r. Jeśli wniosek będzie złożony w późniejszym czasie, to świadczenie będzie naliczane dopiero od miesiąca kwietnia.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Was propozycje wniosków do wypełnienia. Trzeba do nich dołączyć m. in. akty urodzenia dzieci. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w oddziale ZUS lub KRUS.

Więcej informacji:

Informacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-mama-4-przyjety-przez-rzad

Przyjęty tekst ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000303

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter