Marzec - czas na zebrania!


14 marca 2019 r.

Marzec to dla kół terenowych czas na Walne Zebrania Członków.

Marzec to dla kół terenowych czas na Walne Zebrania Członków - spotkania, integracje, dyskusje. To dobry czas na wspólne zaplanowanie działań w kolejnym roku ze Związkiem Dużych Rodzin Trzy Plus.

Dobre praktyki kół i oddziałów pokazują, że najczęściej podejmowane są działania z zakresu promocji pozytywnego wizerunku rodziny, jej wzmacniania w obszarze wychowawczym, akcje integrujące rodziny i lokalne społeczności. Ważne są także wszystkie działania oferujące wsparcie rodzinom. Dlatego koła organizują warsztaty i spotkania tematyczne, m.in. podnoszące kompetencje rodzicielskie, imprezy sportowe, pikniki integracyjne, wydarzenia kulturalne i wszelkie akcje, stwarzające okazję do wzmacniania więzi w rodzinach i lokalnym środowisku. 

Sprawdź, kiedy w Twoim kole odbędzie się Walne Zebranie Członków. W razie pytań - skontaktuj się ze swoją KDS-ką.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter