Konkurs plastyczny "MOJA RODZINA"


25 marca 2019 r.

Ogłaszamy Konkurs Plastyczny "MOJA RODZINA" dla dzieci członków ZDR Trzy Plus!

Niniejszym ogłaszamy Konkurs plastyczny "MOJA RODZINA" dla dzieci członków ZDR. Konkursowym zadaniem jest wykonanie przez dzieci w wieku 5-15 lat pracy plastycznej, przedstawiającej ich rodzinę. Pracę należy wykonać w formacie A4 w dowolnej technice oraz przesłać do 31 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”
ul. Żytnia 13/13
01-014 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Moja rodzina”.

Ze szczegółami dotyczącymi konkursu można zapoznać się w regulaminie. Fundatorami nagród w Konkursie są m.in Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, partnerzy Karty Dużej Rodziny (Qbum, Orange, grupa Eurocash) oraz osoby prywatne, sympatyzujące ze Związkiem Dużych Rodzin Trzy Plus.

 

Regulamin konkursu MOJA RODZINA
Załącznik nr 1 do regulaminu

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter