Z życia Linii 3plus - o Niebieskiej Karcie


25 kwietnia 2019 r.

Do Linii 3plus często zgłaszają się rodziny z zapytaniami dotyczącymi Niebieskiej Karty. związku z tym chcielibyśmy podzielić się z Wami najbardziej podstawową, ale istotną wiedzą w tej tematyce.

Oto garść informacji, co należy wiedzieć o Niebieskiej Karcie:

 • aby została uruchomiona procedura Niebieskiej Karty wystarczy jednorazowe zgłoszenie (może być anonimowe),
 • każda osoba sprawująca funkcję publiczną ma obowiązek zgłoszenia sytuacji, w której - według niej - występuje podejrzenie o wystąpieniu przemocy (policjant, nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, pracownik socjalny, strażnik miejski itp.).

W przypadkach, z którymi mamy najczęściej do czynienia, scenariusz wygląda następująco: nauczyciel (sąsiad lub inna osoba) zauważa niewłaściwe zachowanie rodzica wobec dziecka; zgłoszona sprawa trafia do OPS (w większości przypadkach równolegle do kuratora, sądu). Następnie rodzinę odwiedza pracownik socjalnym, aby przeprowadzić wywiad środowiskowy. Rozmowa nakierowana jest na zbadanie sytuacji dziecka w domu. Ważne, aby wiedzieć, że pracownik socjalny zobowiązany jest skoncentrować się i zbadać sytuacje dziecka, nie całej rodziny czy rodzica (sprawdzane jest przykładowo czy dziecko dostaje śniadanie, czy ma swoje łózko, czy rodzice dbają o jego zdrowie itp.).

Wiele osób w naturalnym odruchu w takiej sytuacji reaguje obronnie - są zdenerwowane, tłumaczą się, są zdezorientowane, towarzyszy im niepokój o swoją rodzinę, pojawia się szorstkość, negatywne, a nawet agresywne nastawienie. Przez urzędnika często taka sytuacja jest odbierana jako brak współpracy, co realnie uniemożliwia mu wykonanie jego pracy, polegającej w tym przypadku na zebraniu wywiadu. Warto wiedzieć, że taki wywiad jest formalnością, a zebranie informacji może zakończyć weryfikację sytuacji rodziny i nie doprowadzić do założenia Niebieskiej Karty.

Co jeszcze warto wiedzieć w tej kwestii?

 • Zgłoszenie do procedur Niebieskiej Karty nie oznacza założenia Niebieskiej Karty;
 • Jako obywatele jesteśmy zobowiązani do współpracy przy procedurach Niebieskiej Karty;
 • Rolą urzędników jest dbanie o przestrzeganie prawa;
 • Prawo mówi, że nie wolno stosować wobec dzieci przemocy (dawać klapsów, grozić, poniżać, straszyć, wyśmiewać);
 • Każda sytuacja jest indywidualna;
 • Opisana procedura dotyczy sytuacji, w której nie dochodzi do przemocy;
 • Jeżeli z wywiadu wynika, że wobec dziecka stosowana jest przemoc lub rodzina nie współpracuje i nie można wprost określić, czy nie jest łamane prawo, wówczas procedura jest kontynuowana. Również w takich sytuacjach zapraszamy do kontaktu z Linią 3plus;
 • W rodzinach, którym najczęściej towarzyszymy, nie dochodzi do zakładania Niebieskiej Karty.
 • Obserwujemy, że gdy dochodzi do zgłoszenia, obawy co do nieprawidłowości stosowanych przez rodzinę metod wychowawczych po opadnięciu pierwszych emocji nie potwierdzają się, a rodzice korzystają z dostępnych form wsparcia.
  W ramach trudnej sytuacji rodziny wykorzystują swój własny potencjał, weryfikują i rozwijają swoje podejście, korzystają z bezpłatnych warsztatów kompetencji wychowawczych, konsultacji.

Z pozdrowieniami Judyta i Aleksandra
Linia 3plus

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter