Edukacyjny "okrągły stół"


30 kwietnia 2019 r.

W dniu 30 kwietnia br. braliśmy udział w II części obrad „okrągłego stołu” edukacyjnego. Prace w podgrupach, prowadzone przez Ministerstwo Edukacji, odbywały się w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. ZDR „Trzy Plus” reprezentowany był w podstoliku „Rodzice w edukacji”.

Debatowaliśmy nad sposobem i formułą ustrukturyzowania miejsca i roli rodziców w polskim systemie edukacji. Dyskusja toczyła się wokół roli, jaką pełnią rady rodziców. Mieliśmy okazję podzielić się dobrymi praktykami związanymi z zaangażowaniem rodziców w szkołach. Kontynuacja spotkania, w której również będziemy brali aktywny udział, nastąpi 10 maja.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter