Nasze postulaty dyskutowane w Senacie RP


27 maja 2019 r.

Z inicjatywy Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w Senacie w dniu 27 maja 2019 roku odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Temat spotkania brzmiał: „Formy opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech, a potrzeby dziecka – rekomendacje na przyszłość”.

O ile istnieje duży transfer środków publicznych na instytucjonalne formy opieki, to opieka domowa jest uważana za pracę społeczną. Tymczasem kobiety zostające w domu często rezygnują z dodatkowego źródła utrzymania i są skazane na uboższe funkcjonowanie – mówiła prezes Związku Dużych Rodzin “Trzy Plus” Joanna Krupska podczas konferencji “Formy opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech a potrzeby dziecka” zorganizowanej przez senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, samorządów, świata nauki i organizacji pozarządowych reprezentujących rodziców.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter