List Prezydenta RP do uczestników VII Zjazdu Dużych Rodzin


15 czerwca 2019 r.

VII Zjazd Dużych Rodzin w Lubartowie objął patronatem Prezydent RP Andrzej Duda i Małżonka Prezydenta Pani Agata Kornhauser-Duda. Pan Prezydent skierował do uczestników list, który 15 czerwca podczas Zjazdu odczytał Marek Rymsza, członek Narodowej Rady Rozwoju.

Organizatorzy i Uczestnicy
VII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin
w Lubartowie

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych do Lubartowa na VII Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin. Słowa uznania i gratulacje kieruję na ręce inicjatorów – Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Dziękuję władzom miasta i powiatu lubartowskiego za współorganizację tego cennego przedsięwzięcia.

Uważam za niezwykle ważne, aby rodzina, która na mocy Konstytucji „znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej”, była faktycznie wspierana przez instytucje państwowe i samorządowe. I z satysfakcją mogę stwierdzić, że w ostatnich latach miałem zaszczyt i przyjemność przyczynić się do rozwinięcia systemowego wsparcia rodzin na skalę nieznaną wcześniej w naszym kraju. Doceniam wkład Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w kształtowanie debaty publicznej w zakresie polityki prorodzinnej oraz zaangażowanie ekspertów Stowarzyszenia w formułowanie propozycji konkretnych prorodzinnych rozwiązań.

Kluczowym elementem polityki prorodzinnej państwa jest realizowany od 2016 roku Program „Rodzina 500 Plus”. Wiem, że wdrożenie tego programu w tysiącach polskich domów oznaczało prawdziwy przełom. Rodzicom borykającym się z trudnościami materialnymi świadczenie wychowawcze dostępne w ramach tego programu pomogło osiągnąć stabilność i poczucie bezpieczeństwa, a dzieciom zapewniło nierzadko pierwsze od dawna możliwości wyjazdów wakacyjnych. Dlatego ogromnie się cieszę, że na mocy ustawy, którą niedawno podpisałem, program został rozszerzony, obejmując wszystkich najmłodszych Polaków.

Owo rozszerzenie programu ma nie tylko wymiar ekonomiczny związany ze skalą  prorodzinnej redystrybucji środków publicznych. Powszechny charakter świadczenia wychowawczego wskazuje, że wbrew rozpowszechnionym twierdzeniom Program „Rodzina 500 Plus” nie jest działaniem o charakterze stricte socjalnym, lecz przede wszystkim stanowi inwestycję społeczną w naszą wspólną przyszłość. Poprzez ten program państwo uczestniczy bowiem w kosztach wychowania dzieci. A to właśnie dzieci stanowić będą o przyszłości nas jako narodu i społeczeństwa. To w domach rodzinnych wykuwa się jutro Polski. I od tego, w jakich warunkach wzrastają dziś nowe pokolenia, jakie stwarzamy im szanse kształcenia i rozwoju oraz perspektywy w życiu dorosłym, zależy pomyślność całego narodu.

Chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którzy podejmują trud rodzicielski, a w sposób szczególny tym, którzy wychowują troje, czworo, pięcioro, a czasem jeszcze więcej pociech. Jestem przekonany, że Państwa domy rodzinne są przestrzenią wyjątkowej pracy: nie tylko związanej z organizacją wspólnego życia tak licznych najbliższych, ale przede wszystkim ze względu na wysiłki wychowawcze i edukacyjne, kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, przekaz wartości prospołecznych i miłości Ojczyzny.

Jako Prezydent pragnę Państwa zapewnić, że Rzeczpospolita jest głęboko wdzięczna za tę pracę i to piękne świadectwo. W jej imieniu z szacunkiem chylę czoło przed wspaniałymi matkami i ojcami rodzin wielodzietnych. I z serca życzę wszystkim Państwu wiele radości na co dzień oraz wszelkiej pomyślności w Państwa domach.

 Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

List Prezydenta RP na VII Ogolnopolski Zjazd Dużych Rodzin

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter