Okiem prawnika - wakacje pod ochroną


27 czerwca 2019 r.

Wybierasz się z rodziną na wakacje? Wysyłasz dziecko na kolonie? Ubezpiecz się.

Ubezpieczenie szkolne.

Sprawdź, czy ubezpieczenie szkolne Twojego dziecka, obejmuje okres wakacji i czy opiewa na odpowiednią sumę. Zwykle to na nim bazują organizatorzy wyjazdów wakacyjnych organizowanych w kraju.

 

Ubezpieczenie organizatora kolonii.

Organizator wyjazdu zagranicznego winien posiadać ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z którego odszkodowanie zostanie wypłacone w sytuacji, gdy Twoje dziecko dozna urazu. Chcąc jednak znać warunki tego ubezpieczenia, w tym jego sumę, musisz o przedmiotowe ubezpieczenie zapytać organizatora.

 

Ubezpieczenie OC.

Dodatkowo ustal, czy organizator posiada ubezpieczenie OC – to z niej będzie pokrywane Twoje roszczenie, w sytuacji, gdy wypadek zdarzy się z winy organizatora.

Powyższe ubezpieczenia mogą nie spełniać Twoich oczekiwać, bowiem istnieje ryzyko, że organizator kolonii, wykupi polisę najtańszą, nie zaś najbardziej korzystną dla dzieci lub ubezpieczenie szkolne nie opiewa na odpowiednią sumę.

 

Ubezpieczenie sportowe.

Gdy Twoje dziecko jedzie na obóz sportowy (jeździectwo, windsurfing, kajakarstwo), pomyśl o kupnie dodatkowej polisy. Uprawianie sportów, to zwykle większe ryzyko urazu i udział w takiej formie wypoczynku wymagać będzie zawarcia dodatkowej, indywidualnej umowy.

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Warto wyrobić dziecku EKUZ, która potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ ze świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W umowie ubezpieczenia zwróć uwagę na warunki zwrotu kosztów leczenia, ratownictwa, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej czy ubezpieczenia bagażu.

 

Pamiętaj, wypadki się zdarzają i niestety nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Ważne, by wszystko wcześniej dobrze zorganizować.

 

 

Autor: Karolina Szlachetka

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter