Jak walczyć z ubóstwem wśród dzieci – konferencja w Brukseli z udziałem Wiceprezesa ZDR 3 Plus, Radosława Waszkiewicza


3 grudnia 2019 r.

Wiceprezes Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" Radosław Waszkiewicz był jednym z ekspertów uczestniczących w konferencji na temat walki z ubóstwem w Unii Europejskiej. Konferencja odbyła się 3 grudnia 2019 r. w Brukseli, pod hasłem „Gwarancja dla dzieci – sposób na skuteczną walkę z ubóstwem dzieci w UE?”. Organizatorami spotkania były dwie polskie europosłanki: Beata Szydło i Elżbieta Rafalska.

Szacuje się, że w skali całej Unii Europejskiej ubóstwem zagrożonych jest prawie 25 milionów dzieci. Liczba ta nie maleje od 10 lat.

Europoseł Beata Szydło podkreśliła, że to właśnie dzieci są najbardziej zagrożoną grupą w ponad połowie państw członkowskich. „Od prawa dziecka zaczynają się prawa człowieka” – zaznaczyła.

Zjawisko ubóstwa wśród dzieci jest głęboko zróżnicowane – powiedziała europoseł Elżbieta Rafalska. W niektórych krajach – jak wskazała – ubóstwo dotyka co drugiego, natomiast średnio co czwartego dziecka. Jej zdaniem oczywistym jest, że nie poradzimy sobie ze zmniejszeniem czy likwidacją ubóstwa dzieci i młodzieży bez odpowiedzialnej polityki rodzinnej. Polityka rodzinna i wiele spraw społecznych to wyłączne kompetencje państw członkowskich. Musimy sprawić, by bieda przestała być dziedziczona i byśmy wyszli z tego zaklętego kręgu ubóstwa, w którym ludzie często znajdują się przez lata.

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych oraz wielu ekspertów. Wśród zaproszonych gości stronę rządową reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski. Obecni byli również oprócz wiceprezesa Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" Radosława Waszkiewicza, dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki, prof. Józefa Hrynkiewicz oraz Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Walka z ubóstwem dzieci w Unii Europejskiej ma być jednym z priorytetów nowej Komisji Europejskiej. Nowa przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała powołanie specjalnego instrumentu „Gwarancja dla dzieci”. W jego ramach mają być podejmowane działania zwalczające ubóstwo wśród dzieci i młodzieży. Środki na ten cel mają pochodzić między innymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, który opiewa na kwotę 6 mld euro.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter