VIII Zjazd Dużych Rodzin Trzy Plus odbędzie się w Głogowie!!!


7 lutego 2020 r.

Już jest! Za nami podpisanie porozumienia . Prezydent Głogowa podpisując porozumienie przedstawił dziś hasło VIII Zjazdu Dużych Rodzin i zaprezentował otwartość oraz zaangażowanie na rzecz Dużych Rodzin miasta Głogów:

Głogów. Rodzina u celu.
 
Prezes Joanna Krupska - podsumowała dotychczasową współpracę między ZDR 3Plus  Miastem Głogowem a także partnerem strategicznym KGHM  i zwróciła uwagę na fakt, że kluczowym rozmowom towarzyszyła RADOŚĆ
zauważyła: - „ Nieprzypadkowo w rozmowach pojawiło się takie uczucie, ponieważ jest to uczucie które pojawia się w rodzinie, dzieci to radość, życie rodzinne to radość...”
 
Odniosła się również do tematu, który będzie towarzyszył tegorocznemu Zjazdowi:
- „Chcemy poruszać na panelu dyskusyjnym kwestie polityki mieszkaniowej dla Dużych Rodzin . Jest wiele do zrobienia w kwestii mieszkaniowej... Dzieci oraz rodziny wielodzietne to przyszłość dla Polski. Chcemy rozmawiać i proponować rozwiązania.” 
 
Prezydent Głogowa podpisując porozumienie zadeklarował otwartość oraz zaangażowanie na rzecz Dużych Rodzin. Dodał również, że od 2013 roku w Głogowie działa samorządowa karta 3+. Wydano 11 tys kart, średnio 1600 kart rocznie. To świadczy o potrzebie działań oraz dużej ilości rodzin wielodzietnych.
 
Przedstawiciel KGHM Błażej Marzoch tłumaczył: Będziemy partnerem głównym. Cieszymy się ze jest taka inicjatywa po stronie pana Prezydenta oraz że Związek Dużych Rodzin zdecydował się na realizacje wydarzenie w tym właśnie miejscu. KGHM w szczególny pozytywny sposób stara się wpływać na działalność społeczną w obszarze wspierania rodzin - „na terenie na którym rodziny to w części są też nasi pracownicy” 
 
 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter