Informacja o kandydatach na Prezesa Zarządu Związku Dużych Rodzin Trzy Plus


31 marca 2020 r.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac nad wyborami nowych władz stowarzyszenia, Zarząd ZDR informuje, że do dnia 31 marca wpłynęły dwie kandydatury spełniające kryterium poparcia Zarządów kół i oddziałów Związku:

1. Joanna Krupska

2. Radosław Waszkiewicz

W związku z powyższym, na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Rzeczywistych kandydatury wraz z proponowanymi składami Zarządu zostaną poddane pod głosowanie.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter