Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR3 Plus - podsumowanie


6 sierpnia 2020 r.

31 lipca 2020 r., podczas Plenerowego VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Warszawie, odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Rzeczywistych ZDR 3+. Podczas WZCR wybrano nowy Zarząd, Radę Krajową oraz Komisję Rewizyjną. Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe z mijającej kadencji, sprawozdanie merytoryczne Zarządu za lata 2015-2019 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie ze Statutem, do kandydowania na stanowisko Prezesa uprawnione były dwie osoby: Joanna Krupska i Radosław Waszkiewicz. Joanna Krupska złożyła jednak rezygnację z ubiegania się o reelekcję. Do wyborów na prezesa ZDR 3+ przystąpił Radosław Waszkiewicz, pełniący dotychczas funkcję wiceprezesa. Radosław Waszkiewicz, po przedstawieniu wskazanego przez siebie składu Zarządu, został wybrany większością głosów nowym Prezesem Związku na lata 2020-2024.

Tym samym Joanna Krupska przestała pełnić funkcję Prezesa ZDR 3+, którą sprawowała nieustannie od 2007 roku, od momentu założenia Związku.

Mocą wyborów Walnego Zgromadzenia, w skład nowego ZARZĄDU weszli:

Radosław Waszkiewicz
Łukasz Wojdak 
Andrzej Wach
Szymon Wytykowski
Zuzanna Lipińska
Agata Arciszewska

Po wyborach władz ZDR 3+ przeprowadzono wybory do RADY KRAJOWEJ, organu opiniodawczo-doradczego Zarządu.
Kompetencjami Rady są m.in. opiniowanie budżetu rocznego, rocznego planu pracy, rocznych sprawozdań oraz strategicznych spraw dla Związku.

Skład RADY KRAJOWEJ:

ZARZĄD:
1. Radosław Waszkiewicz
2. Łukasz Wojdak
3. Andrzej Wach
4. Szymon Wytykowski
5. Zuzanna Lipińska
6. Agata Arciszewska

REPREZENTANCI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW:
1. Joanna Krupska – dotychczasowa Prezes ZDR 3+
2. Dorota Bojemska – przewodnicząca Koła Józefów
3. Paweł Kowalczyk – mecenas, prawnik ZDR 3+
4. Judyta Kruk – rzecznik prasowy ZDR 3+, koordynator ds. współpracy z samorządami
5. Michał Żyliński – informatyk i administrator www ZDR 3+

REPREZENTANCI TERENOWI:
1. Dariusz Kubaczyk – przewodniczący Koła Wolsztyn
2. Danuta Rząsa – prezes Oddziału Wielkopolskiego, Koordynatorka Działalności Społecznej
3. Paweł Dziubek – prezes Oddziału Małopolskiego
4. Tomasz Turski – wiceprzewodniczący Koła Czarny Dunajec
5. Lilianna Sicińska – Koordynatorka Działalności Społecznej, negocjator KDR
6. Bożena Pietras – Koordynatorka Działalności Społecznej, negocjator KDR
7. Renata Dzięcioł Walaszczyk – przewodnicząca Koła Pruszcz Gdański
8. Sylwia Talik – przewodnicząca Koła Węgierska Górka, negocjator KDR
9. Przemysław Fenrych – członek założyciel ZDR 3+, konsultant ds. współpracy z samorządami
10. Sylwia Skóra – Koordynatorka Działalności Społecznej, negocjator KDR
11. Marta Kuźba – prezes Oddziału Łódzkiego
12. Irena Jeśmanowicz – specjalista ds. aplikacji KDR, pełnomocnik Zarządu ds. współpracy z ELFAC
13. Paweł Borządek – Koordynator Zjazdów Dużych Rodzin, fundraiser ZDR 3+

Pracami Rady Krajowej kieruje Prezydium w składzie: Joanna Krupska - Przewodnicząca Rady Krajowej,  Irena Jeśmanowicz, Judyta Kruk, Paweł Kowalczyk, Paweł Borządek.

Podczas WZCR wybrano także na nową kadencję KOMISJĘ REWIZYJNĄ, w skład której weszli:

Ewa Wichowska
Kamilla Węcka-Nijak
Paweł Siciński
Jan Urmański
Michał Wydra

Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Krajowej pełnią swoje funkcje społecznie.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter