Nowe działania rzecznicze w interesie dużych rodzin


1 września 2020 r.

Od sierpnia 2020 roku Związek Dużych Rodzin Trzy Plus rozpoczął realizację działania pt. Rzecznictwo rodzin 3+, które otrzymało dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich - priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.

W ramach tego projektu planujemy zrealizować szkolenia, wydać 3 raporty oraz prowadzić ciągły monitoring legislacyjny uwzględniający interes dużych rodzin.

Działania zaplanowane wyłącznie w roku 2020:

1. Szkolenia dotyczące współpracy z samorządami lokalnymi
W szkoleniach weźmie udział 15 osób. W trakcie weekendowego szkolenia uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami współpracy z samorządem lokalnym. Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom włączenie się w proces przeprowadzania diagnozy i oceny lokalnych polityk rodzinnych.

Działania zaplanowane na lata 2020-2021:

1. Monitoring legislacyjny
Prace będą polegać na weryfikacji i opiniowaniu zmian w prawie, uwzględniając wpływ tych zmian na funkcjonowanie dużych rodzin. Na podstawie przygotowanych opinii prawnych ZDR będzie zajmował stanowiska, w których będzie rekomendował zmiany reprezentujące interes dużych rodzin. W trakcie trwania działania zaplanowaliśmy zaopiniowanie min. 13 zmian.

2. Przygotowanie i publikacja raportu „Wybrana problematyka życia rodzin wielodzietnych w Polsce – 2021”
Raport zostanie przygotowany przez ekspertów Linii 3+, w którym opiszemy najczęstsze problemy dużych rodzin. W raporcie przedstawimy także komentarze ekspertów z rekomendacjami poprawy tej sytuacji. Prace nad raportem rozpoczynamy w roku 2020 a publikacja raportu jest zaplanowana na III kwartał roku 2021.

3. Przygotowanie i publikacja raportu „Rodziny wielodzietne w Polsce i Niemczech - podobieństwa i różnice”
Raport przygotowany przez zespół naukowców, którzy w oparciu o ostatnie badania dużych rodzin z Niemiec przyjrzą się m.in. rozwiązaniom wspierającym duże rodziny w Niemczech. Na podstawie badań porównawczych zostanie wydany raport o podobieństwach i różnicach dotyczących dużych rodzin w Polsce i Niemczech. Prace nad raportem rozpoczynamy w roku 2020 a publikacja raportu jest zaplanowana na III kwartał roku 2021.

4. Przygotowanie i publikacja raportu „Przykłady dobrych praktyk samorządowych na rzecz dużych rodzin”
Nasz zespół ekspertów we współpracy z naszymi liderami działającymi w całej Polsce przygotuje raport, w którym przedstawimy wybrane sposoby wspierania rodziny i demografii w samorządach lokalnych. Raport będzie miał formę katalogu dobrych praktyk z różnych polskich samorządów. Naszym celem będzie zachęcanie polskich samorządów do wdrożenia pozytywnych zmian. Pomocą będą przykłady z innych samorządów, które mają już doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań prorodzinnych.

Działania zaplanowane wyłącznie w roku 2021:

1. Szkolenia dotyczące dostępu do informacji publicznej
W ramach weekendowego szkolenia, chcielibyśmy zapoznać15 uczestników, lokalnych liderów reprezentujących interes dużych rodzin, z mechanizmem dostępu do informacji publicznej. Uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami oraz wypracują plan na pozyskanie informacji publicznej w obszarze tematów istotnych dla interesu dużych rodzin.

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter