Badania nad wielodzietnością w Polsce


20 lutego 2021 r.

Temat wielodzietności od strony dostępności danych oraz materiałów naukowych jest w bardzo niewielkim stopniu opracowany w Polsce. Dlatego Związek Dużych Rodzin 3 Plus podjął działania mające na celu zebranie i opracowanie tych informacji.

Zainspirowani badaniami przeprowadzonymi w Niemczech nad populacją rodzin wielodzietnych w 2019 roku, stworzyliśmy jako Związek Dużych Rodzin 3 Plus grupę roboczą naukowców z różnych dziedzin, która opracuje raport dotyczący dostępnej wiedzy na temat populacji wielodzietnych w Polsce.

Projekt ten pod nazwą "Rodziny wielodzietne w Polsce i Niemczech, różnice i podobieństwa" pozwoli zebrać informacje, na podstawie których tworzone będą rozwiązania dla dużych rodzin. Realizowany jest od września 2020 roku do września 2021 roku.

W pierwszym spotkaniu grupy roboczej udział wzięli:

  • dr hab prof. EU Marek Kośny, Uniwersytet Ekonomiczny We Wrocławiu
  • dr Małgorzata Bebel, Katedra Ekonomii Matematycznej, Uniwersytet Ekonomiczny We Wrocławiu
  • dr hab. Mariola Bieńko, Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski
  • dr Małgorzata Pawlus, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
  • dr Łukasz Tanaś Wydział Psychologii, SWPS w Warszawie
  • Aleksandra Januszewicz – Związek Dużych Rodzin 3 Plus

W raporcie stawiamy na interdyscyplinarność badań rodzin wielodzietnych w Polsce – chcemy, aby rzeczywistość rodzin wielodzietnych została opisana w jak najszerszej perspektywie.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter