Powołano Forum Samorządowe na rzecz Dużych Rodzin


5 grudnia 2012 r.

Forum Samorządowe na rzecz Dużych Rodzin powołano w grudniu 2012 roku, podczas konferencji odbywającej się w Senacie RP „Bariery ograniczające dzietność w Polsce”.

Porozumienie podpisali:

  • Anna Sochacka – wiceprezydent Siedlec,
  • Monika Lipińska – zastępca prezydenta m. Lublin,
  • Piotr Uściński – Starosta Wołomiński,
  • Dominik Golema – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych U.M. Wrocławia,
  • Grzegorz Benedykciński – burmistrz Grodziska Mazowieckiego,
  • Michał Gramatyka – wiceprezydent Tychów,
  • Halina Wawruch wójt Żabiej Woli,
  • Piotr Osiecki – burmistrz Sochaczewa,
  • Lidia Chamarczuk-Mazurek – doradca prezydenta m. Torunia ds. Edukacji i Spraw Społecznych,
  • Grzegorz Płocha – wiceprezydent Ostrołęki.

Swój akces do Forum zadeklarowała również Ewa Kamińska – wiceprezydent m. Gdańska.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter