Spotkanie Forum Samorządowego na Rzecz Dużych Rodzin


3 lutego 2015 r.

W Lublinie odbyło się kolejne spotkanie Forum Samorządowego na Rzecz Dużych Rodzin. Do Forum dołączyły kolejne samorządy: Szczecin, Pelplin, Nysa i Przemyśl.

Forum stanowi obecnie 27 członków. W czasie spotkania nastąpiło przekazanie Prezydencji w Forum władzom Miasta Łowicz.

Uczestnicy dyskutowali na temat bonu opiekuńczo-wychowawczego. Postulowany przez nas bon opiekuńczo-wychowawczy byłby świadczeniem nowego rodzaju, który ma się przyczynić do polepszenia polityki rodzinnej w kraju.

Zakładana wartość bonu to 500 zł miesięcznie, z możliwością modyfikacji do kwoty 600-700 zł dla trzeciego i kolejnego dziecka. Świadczenie byłoby wypłacane bez względu na dochód rodziny, z systemu świadczeń rodzinnych od 13. do 36. miesiąca życia dziecka, czyli przez 24 miesiące.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter