XVIII SOK w Lubochni – czyli jak zmieniamy świat na lepszy


4 maja 2022 r.

Za nami wiosenne XVII Spotkanie Oddziałów i Kół ZDR 3Plus. Odbyło się ono w Lubochni, jednej z większych gmin wiejskich w woj. łódzkim, gdzie od wielu lat prężnie działa Koło ZDR3+, któremu przewodniczy Marta Kuźba – inicjatorka tego spotkania.

23 kwietnia 2022 r. w sobotnie przedpołudnie w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubochni zebrało się ponad 50 osób, przedstawicieli 23 kół Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” z całej Polski. Nad przygotowaniem SOK i jego realizacją czuwało jak zwykle Biuro Związku z Agnieszką Korpowską – zastępcą dyrektora zarządzającego oraz koordynatorki działalności społecznej. Jedna z koordynatorek – Sylwia Skóra odpowiedzialna za koła i działalność Związku w województwie łódzkim – poprowadziła całość spotkania.

Serdeczne słowa powitania skierowała do przybyłych sekretarz Gminy Lubochnia Maria Joanna Ochota oraz wiceprezes Związku Andrzej Wach. Następnie Karol Grabiec – dyrektor zarządzający Związku zaprezentował bieżącą działalność stowarzyszenia oraz plany ZDR3Plus na bieżący rok. 

W panelu dyskusyjnym swoim bogatym doświadczeniem wspierania rodzin w ramach działań na różnych szczeblach samorządowych podzielili się z nami: Ewa Wendrowska Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, będąca również członkiem naszego Stowarzyszenia, Ewa Marciniak wicedyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Izabela Śliwińska - wiceprezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Monika Kuta skarbnik Gminy Lubochnia oraz Judyta Kruk rzecznik prasowy i koordynatorka Certyfikacji Samorządowej w ZDR3Plus. Panel poprowadziła Lilianna Sicińska, jedna z koordynatorek działalności społecznej. Panel zakończył się dyskusją w gronie działaczy społecznych i samorządowców, z której wypłynęły wnioski: 

  • o potencjale współpracy ngo i władz samorządowych, który pokonując bariery może zmieniać wspólną przestrzeń w sposób polepszający funkcjonowanie społeczeństwa, 
  • o konieczności wielokanałowej komunikacji ngo z władzami,
  • o wspólnym diagnozowaniu potrzeb i wyznaczaniu mierzalnych celów polityki rodzinnej.

W dalszej części spotkania przewodnicząca koła w Rawie Mazowieckiej Gminie – Dorota Męcina omówiła możliwość pozyskiwania funduszy na działalność organizacji społecznych. Na przykładzie swojego Koła w małej gminie (pod względem liczby mieszkańców), z ograniczonymi funduszami przedstawiła cenne wskazówki, jak Koło może pozyskiwać fundusze na swoją działalność. Koło Rawa Mazowiecka Gmina pozyskało ponad 100 000 zł na swoje działania, stając się tym samym liderem działań społecznych w swojej gminie.

Joanna Krupska, wieloletnia prezes Związku, obecnie przewodnicząca Rady Krajowej ZDR3Plus zaprezentowała ideę związkowego Zespołu Trenerów Par, zachęcając Koła do włączenia się w szeroką, bo obejmującą całą Polskę realizację warsztatów dla małżeństw i par, jako systemu prezencyjnego wobec kryzysów rodzinnych. Ofertę warsztatową w zakresie komunikacji Związek budował przez kilka lat, a na początku tego roku do Zespołu Trenerów – któremu lideruje Joanna Krupska, również autorka publikacji o komunikacji w rodzinie – dołączyło kilkunastu ekspertów przeszkolonych i certyfikowanych przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra.

Tradycyjnie SOK współtworzyli sami reprezentanci Kół. Aktywność swoich kół zaprezentowały przedstawicielki Koła Częstochowa (śląskie) oraz Koła Krzeszowice (małopolskie). Ich relacje zostały przyjęte z dużym uznaniem, a podejmowane tematy – np. szkolenia z Pozytywnej Dyscypliny jako metody wychowawczej – wywołały ogromne zainteresowanie i były przedmiotem rozmów kuluarowych.

W tym roku koordynatorki działalności społecznej w porozumieniu z Biurem Związku postanowiły wrócić do miłego zwyczaju nagradzania aktywnych kół, które dopełniły obowiązku statutowego zwołując doroczne Walne Zebrania Członków, podczas którego przyjęły Sprawozdanie z działalności za 2021 rok oraz przesłały je do biura i swoich kds-ek. Wśród nagrodzonych znalazły się koła: Andrespol, Bydgoszcz, Częstochowa, Kołbiel, Lubochnia, Lublin, Łomianki, Łódź, Nowy Tomyśl, Praszka, Rawa Maz. Gmina, Rawa Maz. Miasto, Tarnów oraz koła warszawskie: Bielany, Białołęka i Targówek.

Po pysznym obiedzie (dziękujemy Zajazdowi Janosik) w atmosferze sprzyjającej integracji koordynatorki działalności społecznej przeprowadziły mini-warsztaty: 

  • Lider w akcji – Danuta Rząsa i Sylwia Skóra, 
  • Lider w mediach – Lilianna Sicińska,
  • Lider w komunikacji na bazie 5 języków miłości – Bożena Pietras.

Ważnym elementem naszej codzienności stało się współdzielenie naszych domów, szkół, miejsc pracy z rodzinami innej narodowości, o czym opowiedziała na koniec w rzeczowej prezentacji o „Wygranej, mimo trudnościach, czyli szansa w spotkaniach z rodzinami ukraińskimi  w skali lokalnejDanuta Rząsa, KDS-ka.

Spotkanie zakończyliśmy aplauzem i ogromną wdzięcznością za serdeczne przyjęcie i gościnność zarówno dla Gminy Lubochnia jak i członków zarządu naszego Koła w Lubochni.

Pomimo zaledwie jednodniowego spotkania był to czas wielu inspiracji i merytorycznej debaty oraz wymiany doświadczeń. Cieszył fakt obecności na SOKu liczniej reprezentacji Zarządu – do Lubochni przyjechali Andrzej Wach, Łukasz Wojdak, Agata Arciszewska, Szymon Wytykowski. Dla wielu SOK miał również charakter rodzinnego spotkania – wraz z dziećmi. Zabawy i animacje zapewniło dzieciom Centrum Rozrywki Rodzinnej Klaunik z Andrespola (nasi członkowie), a plenerowe pokazy i edukację bezpieczeństwa – Strażacy z OSP w Lubochni.

Stali bywalcy SOK-ów, jak i ci, którzy po raz pierwszy spotkali się ze Związkiem w skali ogólnopolskiej – byli zachwyceni atmosferą, umocnieni relacjami i zmotywowani do zawiezienia pomysłów do swoich kół. 

Do zobaczenia jesienią!


Koordynatorki Działalności Społecznej

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter