I Mazowieckie Spotkanie Kół - 25 maja 2019


25 maja 2019 r.

Zapraszamy członków Związku, zarówno należących do Kół ZDR3+, jak i nie zrzeszonych w kołach oraz wszystkie osoby zainteresowanie działaniem na rzecz dużych rodzin na pierwsze regionalne spotkanie kół z woj. mazowieckiego. Spotkamy się 25 maja w sobotę, w Zalesiu Górnym, na terenie Edukacji Przygodowej, ul. Sarenki 1.

Celem tego spotkania jest integracja oraz wymiana doświadczeń rodzin wielodzietnych z Mazowsza – zarówno w kontekście rodzicielskim, jak i aktywności społecznej. Zależy nam na nawiązaniu relacji w środowisku rodzin wielodzietnych i wzajemnej inspiracji do działania.
Podczas spotkania:
→ zaprezentujemy dynamiczny rozwój naszej organizacji oraz jej najważniejsze projekty (Linia 3Plus, Karta Dużej Rodziny, Aplikacja mobilna KDR),
→ opowiemy o korzyściach działania Koła ZDR3+ oraz jego możliwościach,
→ porozmawiamy o tym, jak żyje się rodzinom w Waszych gminach; co warto zmienić w edukacji, kulturze, infrastrukturze, komunikacji i innych aspektach zależnych od Waszych samorządów, żeby polepszyć jakość codzienności dużych rodzin,
→ przedstawimy lokalne karty i programy dla dużych rodzin, ulgi i preferencyjne warunki np. w opłatach eksploatacyjnych, które ponosicie jako rodzina.

Podczas obrad dla dorosłych zajęcia dla dzieci poprowadzą profesjonalni animatorzy z Edukacji Przygodowej.

Gospodarze spotkania: Koło ZDR3+ w Piasecznie oraz Urząd Miasta Piaseczno, przy współpracy warszawskiego Koła na Targówku oraz Koła w Grodzisku Mazowieckim.

Miejsce: Siedziba Edukacji Przygodowej, ul. Sarenki 1, Zalesie Górne, gmina Piaseczno.

Zapisy: Ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby obiadów i zapewnienia opieki dzieciom prosimy o zapisy:  ZAPISY na I Mazowieckie Spotkanie Kół 25 maja 2019 sobota

Plan spotkania:

09.00-09.35 Msza św. w Kaplicy Sióstr Orionistek, Zalesie Górne, ul. Piękna 44 (dla chętnych)
09.30-10.00 Rejestracja uczestników (wydanie identyfikatorów, materiałów)

10.00-11.20 Rozpoczęcie I Mazowieckiego Spotkania Kół
– przywitanie gości
– wystąpienie Członka Zarządu ZDR Trzy Plus
– prezentacja Koła w Piasecznie
– „Samorząd dla rodzin” – Łukasz Kamiński, przedstawiciel Rady Miasta Piaseczna
– przedstawienie bieżącej działalności ZDR3+ oraz jego zespołu – Karol Grabiec, dyrektor zarządzający
– współpraca NGO z samorządami z praktyki Linii 3plus – Judyta Kruk, Aleksandra Januszewicz
11.20-13.00 Warsztaty – analiza potrzeb członków ZDR 3 Plus w województwie mazowieckim

13.00-13.30 Obiad

13.30-14.00 Podsumowanie warsztatu
14.00-14.30 Prezentacja nowej strony www oraz możliwości IT – Michał Żyliński
14.30-14.45 Omówienie Aplikacji Karty Dużej Rodziny
14.45-15.30 Wykład zaproszonego gościa : "Działania profilaktyczne wobec osób zagrożonych depresją."- wykład p. Małgorzaty Salawy

15.30-16.30 Prezentacja aktywnych Kół z woj. mazowieckiego, omówienie dobrych praktyk, dyskusja
16.30 Zakończenie spotkania

 

Zapewniamy: serwis kawowy, obiad oraz opiekę i  animacje dla dzieci.

W programie dla dzieci Przygoda fabularyzowana. Fabularyzowane zajęcia pełne niespodzianek, zwrotów akcji, nauki, postaci, spotkań, podróży, zabawy i emocji. Przeżywając pewną opowieść, stawiamy czoła zadaniom i wyzwaniom, z których każde niesie ze sobą wartości edukacyjne. Dzięki tej metodzie uczestnicy często sami nie zauważają, kiedy się uczą, a kiedy bawią - tak jak leży to w naturze każdego ciekawego świata dziecka.

Atrakcje w okolicy dla chętnych: Park Rozrywki Planeta Zalesie, 05-500 Zalesie Górne (bilety koszt własny). Honorujemy Kartę Dużej Rodziny – bilety ze zniżką 20% na KDR lub piaseczyńską KDR.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter