Zjazd Kół ZDR3+ w Warszawie


19 października 2014 r.

Na jesienny Zjazd do Warszawy przyjechało ponad 50 osób z różnych Kół oraz Oddziału Wielkopolskiego. Tym razem spotkaliśmy się w gościnnych progach warszawskiego KIK-u, by podzielić się naszymi doświadczeniami i poznać kierunki najbliższych działań Związku Dużych Rodzin 3 Plus.

Na początek mieliśmy okazję wysłuchać niezwykle ciekawego wykładu Jakuba Wygnańskiego, który podsumował 25 lat działalności organizacji pozarządowych w Polsce. Najważniejszym przesłaniem wystąpienia Jakuba Wygnańskiego było stwierdzenie, że Związek Dużych Rodzin ma przed sobą ogromny potencjał i duże szanse na zostanie ważnym uczestnikiem życia publicznego w zakresie spraw związanych z polityką prorodzinną w Polsce. 

Składamy podziękowania dla pana Krzysztofa Żurawskiego za nagranie wystąpienia i dla Autora wykładu za zgodę na jego rozpowszechnianie :)

W dalszej części Zjazdu, Prezes Joanna Krupska podsumowała dotychczasowe działania Związku  wskazując, że coraz więcej naszych postulatów wchodzi w życie (Karta Dużej Rodziny, większe ulgi na dzieci w PIT, możliwy odpis podatkowy również od składek na ZUS). Poważnie zostały potraktowane również nasze propozycje dotyczące rozszerzenia urlopów macierzyńskich na wszystkie matki, nie tylko te pracujące na umowie o pracę (zapowiedź pani Premier Ewa Kopacz podczas exposé, obecnie trwają prace nad stosownym projektem w ministerstwie). Pani Premier zapowiedziała również likwidację sztywnego progu dochodowego w przyznawaniu świadczeń rodzinnych, co traktujemy jako słuszny krok w kierunku całkowitego ich upowszechnienia.

Paweł Woliński przedstawił sprawy związane z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny wskazując na wiele jej niedoskonałości (szczególnie w zakresie dostępnych ulg) stwierdzając, że mimo wszystko dobrze się stało, że karta wreszcie się pojawiła i zaczęła funkcjonować. Wskazał również, że rząd zamierza wzmocnić rangę KDR poprzez przygotowywaną ustawę w tym zakresie, której uchwalenie sprawi, że Karta na stałe wejdzie do polskiej polityki prorodzinnej, przynosząc ustawowe, znaczne zniżki na przejazdy kolejowe i bezpłatny dostęp do wszystkich polskich Parków Narodowych. 

Ważną kwestią podejmowaną podczas Zjazdu Kół były sprawy finansowe ZDR-u. Na obecnym etapie rozwoju Związku konieczna jest profesjonalizacja naszego biura i możliwość zatrudnienia osób pracujących w nim na stałe. Znalezienie środków na ten cel, to jedno z głównych wyzwań stojących obecnie przed nami.

Dziękujemy Marcie Blicharz ze Starachowic za zdjęcia!

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter