Zjazd Kół w Józefowie


21 kwietnia 2012 r.

W programie m. in. zasady zakładania i prowadzenia kół i oddziałów, współpraca z innymi stowarzyszeniami oraz możliwości działania kół na polu charytatywnym.

10:00 Msza Św. dla chętnych

11:00 Powitanie i prezentacja kół i uczestników spotkania (Joanna Krupska, Przemysław Fenrych)

12:00 Cele ZDR

  • jak i o co walczymy, dokąd zmierzamy; czym jest ZDR - Radosław Waszkiewicz
  • działania międzynarodoweTeresa Kapela

13:00 Obiad

14:00 Zasady zakładania i prowadzenia kół i oddziałów; współpraca z innymi stowarzyszeniami jako członkami wspierającymi - prezentacja plus pytania i odpowiedzi - Radosław Waszkiewicz

14:30 Przerwa

14:50 Zasady współpracy centrala - koła - prezentacje plus pytania i odpowiedzi

  • obrót księgowo – finansowy – Paweł Woliński, księgowy ZDR
  • strona internetowa i komunikacja z członkami – Piotr Kapela
  • polityka i koordynacja PR – Dymitr Hirsch

15:40 Przerwa

16:00 Cele i formy działania kół: KDR, projekty i programy we współpracy z samorządem, integracja dużych rodzin, organizowanie pomocy rodzinom, itd. - panel dyskusyjny

  • Wstęp - doświadczenia Grodziska – Joanna Krupska
  • Doświadczenia węgierskie – Laszko Marki
  • Doświadczenia kół ZDR 3 + - przedstawiciele kół według zapisów do głosu

17:00 Przerwa

17:20 Możliwości działania kół na polu charytatywnym: Familion, Stowarzyszenie Bielańskie - prezentacja plus pytania i odpowiedzi, Paweł Woliński - przedstawiciel Stowarzyszenia Bielańskiego

18:00 Zakończenie

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter