Zjazd Kół ZDR3+ w Piasecznie


17 lutego 2014 r.

W Piasecznie odbył się piąty Zjazd Kół ZDR "Trzy Plus". Przybyło kilkadziesiąt osób z ponad dwudziestu kół z całej Polski. W części otwartej Zjazdu udział wzięli także przedstawiciele MPiPS oraz władz samorządowych.

Elżbieta Seredyn z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w swym wystąpieniu zreferowała postęp prac nad Ogólnopolską Kartą Dużych Rodzin. Paweł Woliński przedstawił prezentację podsumowującą to, co dotychczas zrobiono w tej sprawie. Temat wzbudził duże zainteresowanie, padały pytania, a nawet sugestie pewnych rozwiązań. 

W dalszej części Zjazdu został omówiony nadchodzący Zjazd Dużych Rodzin. Bożena Pietras z Koła ZDR3+ z Lublina przedstawiła bogaty plan Zjazdu.

Zaprezentowano nową stronę internetową ZDR3+. Teraz jest ona dostosowana rownież do urządzeń mobilnych: tabletów i smartfonów. Niebawem ruszy wyszukiwarka Kół i nowy szablon dla ich stron internetowych.

Sprawy bieżące ZDR3+ zostały omówione po obiedzie, w części zamkniętej Zjazdu (tylko dla członków ZDR).

Aspekty organizacyjne oraz postulowane zmiany statutu ZDR3+ przedstawił Radosław Waszkiewicz.

Aspekty finansowe ZDR3+ zreferował Paweł Woliński.

Rozwój struktury organizacyjnej ZDR3+ omówił Andrzej Wach.

Została również zaprezentowana i omówiona idea Karty Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" oraz działający wraz z nią program rabatowy. Zachęcamy do zapoznania się z nim i włączenia we wspólne działania.

Ponadto, Szymon Wytykowski i Danuta Rząsa pokazali na przykładzie projektu poznańskiego, jak można realizować zadania statutowe Związku, sięgając po środki publiczne.


Zjazd w Piasecznie został przygotowany bardzo starannie.

Bardzo dziękujemy Piaseczyńskiemu Kołu ZDR3+ za wszystkie prace z nim związane, Pani Dyrektor szkoły za przyjęcie nas, wszystkim Gościom za przybycie i dzielenie się swoimi pomysłami i doświadczeniem.

Do zobaczenia jesienią!

Dokumenty ze spotkania

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter