Komunikat dla warszawskich Kół ZDR3+!


26 lipca 2021 r.

We wrześniu 2021 roku wchodzą w życie kolejne przepisy o dostępności. Będą one miały znaczenie szczególnie dla organizacji realizujących zadania publiczne na zlecenie samorządu.

 

Od 20 września 2021 r. jeśli podmiot publiczny będzie chciał zlecić lub powierzyć realizację zadań publicznych lub udzielić zamówienia publicznego podmiotom innym niż podmioty publiczne (czyli także organizacjom społecznym), musi określić w treści umowy (na realizację / powierzenie zadań lub umowy dotyczącej realizacji zmówienia publicznego) warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zlecanych zadań publicznych lub zamówień publicznych. Warunki te muszą odnosić się do minimalnych wymagań w zakresie dostępności.

W praktyce oznacza to, że w umowach podpisywanych przez samorząd warszawski z organizacjami społecznymi na realizację zadań publicznych w 2022 r. pojawią się zapisy dotyczące zapewnienia dostępności działań podejmowanych w ramach projektów finansowanych lub dofinansowanych przez m.st. Warszawa.

Samorząd warszawski nie planuje zmian w procedurze konkursowej. Przygotowuje jednak wytyczne dotyczące dostępności, które powinny być uwzględniane i każdorazowo dostosowane do zapisów umów w danym biurze lub dzielnicy.

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier przygotowuje podręcznik, który ma pomóc organizacjom społecznym realizującym zadania publiczne na zlecenie samorządu warszawskiego dostosować swoje działania do wymogów dostępności.

Aby w pełni poznać, a potem odpowiedzieć na potrzeby informacyjne organizacji w tym zakresie zbieramy pytania:

  • jeśli przepisy ustaw o dostępności są dla Was niejasne;
  • jeśli nie wiecie, jak je w praktyce stosować,
  • jeśli Wasze organizacje zamierzają realizować zadania publiczne w 2022 r., ale nie wiedzą w jaki sposób i w jakim zakresie powinny zadbać o dostępność swoich działań,

piszcie na adres: scwo@warszawa.ngo.pl (w temacie prosimy napisać DOSTĘPNOŚĆ).

Zebrane pytania posłużą nam do przygotowania podręcznika. Poszczególne odpowiedzi będziemy publikować już sierpniu w serwisie warszawa.ngo.pl.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter