Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR 3+


20 kwietnia 2016 r.

W niedzielę, 15 maja 2016 r. zapraszamy do Grodziska Mazowieckiego na Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR3+. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w trakcie Zjazdu Kół i Oddziałów. Data spotkanie jest nieprzypadkowa - tego dnia Koło ZDR3+ w Grodzisku Mazowieckim inauguruje Tydzień Rodziny.

 

 Uprzejmie zapraszamy członków ZDR3+

na Walne Zebranie Członków Rzeczywistych

w dniu 15 maja 2016 (niedziela) o godz. 11.30

w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim

ul. Spółdzielcza 9, Grodzisk Mazowiecki

 

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie finansowe za rok 2015.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015 i za upływającą kadencję.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2015 i za upływającą kadencję
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.  oraz za okres upływającej kadencji.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz za okres upływającej kadencji.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu.
 12. Dyskusja nad pracą i celami działalności Zarządu. Zgłoszenie kandydatur do składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Związku (tu: projekt zmian).
 15. Wolne wnioski.

 

Zarząd Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter