Zmiany w Statucie ZDR3+


22 marca 2018 r.

Związek nasz w szybkim tempie rozwija się i zmienia. Podejmujemy nowe, coraz większe wyzwania. Przybywa też odpowiedzialności za prowadzone projekty. Mamy nadzieję, że pozytywne skutki tego już są i będą w przyszłości odczuwalne przez wszystkie rodziny wielodzietne. Chcemy, aby nasz Związek był coraz większy i swym zasięgiem obejmował kolejne rejony naszego kraju. Chcemy też słyszeć potrzeby rodzin z całego kraju i czerpać z ich doświadczenia.

Dlatego, po dwóch latach dyskusji nad kierunkiem zmian statutowych - odbywających się głównie podczas Spotkań Kół i Oddziałów oraz na poszerzonych spotkaniach Zarządu - proponujemy następujące zmiany w Statucie ZDR 3+:

1. Proponujemy powołanie nowego organu - "Radę Krajową" która powstanie na wzór funkcjonujących dzisiaj, a nie mających umocowania w Statucie "poszerzonych spotkań Zarządu". Mamy nadzieję że dzięki temu rozwiązaniu członkowie Związku będą mieli większy wpływ na kształt całego stowarzyszenia i na podejmowane decyzje.

2. Ze względu na ilość podjętych i funkcjonujących projektów potrzebny jest zgrany i szybko działający Zarząd, dlatego też proponujemy zmianę w statucie nakładającą na kandydata na Prezesa obowiązek wskazania Członków Zarządu, z którymi chciałby współpracować. Uczestnicząc w Walnym Zebraniu Członków głosowalibyśmy jednocześnie na Prezesa i na wskazany przez niego skład Zarządu.

3. Aby zachować ciągłość i charakter Związku proponujemy, aby na Prezesa mogła kandydować osoba mająca doświadczenie pracy w ZDR oraz mająca poparcie wśród członków stowarzyszenia wyrażone przez Koła i Oddziały.

4. Wydłużenie kadencji Zarządu z trzech do czterech lat. Taki okres stabilizuje  funkcjonowanie organizacji i jest spotykany w większości stowarzyszeń.


Zapraszamy do lektury proponowanych zmian i zgłaszania swoich uwag mailowo na: zarzad@3plus.pl lub osobiście podczas najbliższego posiedzenia Zarządu, które odbędzie się 6 kwietnia w biurze na ul. Żytniej 13/13. W godz. od 12.30 do 14.00 planowane jest omówienie zmian w Statucie i w tym czasie posiedzenie będzie miało charakter otwarty dla członków Związku.

Ostateczną dyskusję nad zmianami oraz ich głosowanie chcielibyśmy przeprowadzić podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków ZDR Trzy Plus, które chcemy zwołać przy okazji najbliższego wiosennego Spotkania Oddziałów i Kół w Grodzisku Mazowieckim w dniu 21 kwietnia 2018 r., na które już teraz serdecznie wszystkich zapraszamy. 

Szymon Wytykowski

Członek Zarządu ZDR 3+ 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter